DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Notariƫle column door notaris Mr Ellen Bongaerts

Heeft u in de levensverzekeringspolis de onterving ook laten verwerken?

Zoals iedereen wel weet kan in een testament geregeld worden wie uw erfgenamen moeten worden, maar ook welke personen u zou willen onterven. Indien personen worden onterfd, dient ook een eventuele polis van levensverzekering onder de loep te worden genomen. Dit wordt vaak vergeten. Op de polis van levensverzekering is vermeld wie als begunstigde de uitkering zal ontvangen als de polis bij overlijden een bedrag uitkeert. Heel vaak zal de standaardbegunstiging zijn opgenomen, namelijk eerst de weduwe of weduwnaar, dan de kinderen en als die er ook niet zijn, als laatste de erfgenamen van degene die de polis afsluit. De polis van levensverzekering verandert niet automatisch als in het testament de weduwe of de kinderen worden onterfd. De verzekeringnemer moet zelf contact opnemen met de verzekeraar om de begunstiging van een levensverzekering aan te passen als het de bedoeling is dat de uitkering naar anderen gaat dan de personen die (oorspronkelijk) staan vermeld op de polis. Onlangs stapte een enig erfgename naar de rechter omdat de in het testament onterfde kinderen volgens de polis nog de begunstigden waren van een polis van levensverzekering. Samengevat was de casus als volgt. Erflater Eric is vader van twee dochters, geboren uit zijn eerste huwelijk, met wie hij sinds 1995 geen