DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Gastouders en kinderopvang

Er zijn tegenwoordig veel (voornamelijk) vrouwen thuis als gastouder werkzaam. Zij zorgen voor de kinderen van de vraagouders tegen vastgestelde voorwaarden en tarieven. De gastouders zijn aangesloten bij een gastouderbureau. Een gastouderbureau doet diverse  handelingen voor een gastouder. De gastouder is, volgens ons,  voor de belastingdienst iemand die een bedrijf heeft en dus winst uit onderneming kan genieten.