DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Wet Kwaliteitsborging Bouw: uitgesteld!

In twee eerdere edities van De Krant schreef ik over de komst van de Wet Kwaliteitsborging Bouw, waarvan de invoering werd verwacht per 1 januari 2018. Het wetsvoorstel kreeg in de Tweede Kamer een ruime meerderheid, maar nu blijkt het door de Eerste Kamer niet te zijn aangenomen.

Bij de behandeling door de Eerste Kamer werd een voorstel tot wijziging aangenomen, waarbij het toetsen van bouwplannen tòch weer door de overheid zou worden gedaan. Terwijl de kern van het wetsvoorstel juist was dat het toetsen van bouwplannen aan bouwtechnische voorschriften voortaan niet meer door de overheid zou worden gedaan, maar door private partijen, door de bouwbranche zelf. Bij de oplevering van het bouwwerk zou de aannemer voortaan moeten aantonen dat aan de regelgeving is voldaan.

Gevolg is dat de invoering in ieder geval met 1 jaar is uitgesteld. Minister Plasterk gaat eerst in het kabinet bespreken of het wetsvoorstel kan worden aangepast. Door de Eerste Kamer zijn vraagtekens geplaatst bij de uitvoerbaarheid, maar ook zorgen geuit over de mate van toezicht op de kwaliteit, waarbij herhaaldelijk werd verwezen naar de brand in het flatgebouw in Londen.

Wat het uiteindelijk resultaat zal zijn, moet worden afgewacht. De keuze om de verantwoordelijkheid van de overheid te verschuiven naar de bouwbranche zelf is natuurlijk erg fundamenteel van aard. Het zal niet het 1e wetsvoorstel zijn dat het niet haalt en uiteindelijk nooit meer tevoorschijn komt. Wordt vervolgd!

Toine Dielissen

Advocatenkantoor Wouw - T. 0165-743 100