DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Goed nieuws van de actie voor het Icoon van Wouw

Het is al weer een tijdje geleden dat we u hebben geïnformeerd over de voortgang van de actie voor het Icoon van Wouw. Toch is er best veel gebeurd in de tussentijd en graag willen we u daarover informeren.

U zult zich nog herinneren dat er op vrijdag 6 januari in de prachtig versierde Lambertuskerk een spetterend nieuwjaarsconcert is georganiseerd door de Wouwse Lions met volop muziek, gezelligheid en een mooie sfeer. De opbrengst van € 3000 kwam ten goede aan ons Icoon en we zijn hen daar zeer dankbaar voor. Ook voor 2018 staat het nieuwjaarsconcert weer op de agenda en u zult daar t.z.t. natuurlijk uitgebreid over worden geïnformeerd.

Ook Rotary Donkenland heeft een stevige duit in het zakje gedaan door het organiseren van het fenomenale Mariadalconcert (met o.a. medewerking van de Wouwse cellist Marien van Staalen) op vrijdag 7 april. Ook de opbrengst van dit concert kwam ten goede aan het Icoon van Wouw en op 26 april mochten we uit handen van voorzitter Henny Brons een prachtige cheque van € 3750 in ontvangst nemen.

Intussen zijn er ook weer wat nieuwe vrienden van het Icoon van Wouw bijgekomen en daarmee staat de teller nu op 150. Daarnaast hebben een aantal bedrijven zich ingeschreven als vriend van het Icoon van Wouw en dat alles samen maakt dat de teller voor onze actie nu staat op het prachtige bedrag van €125.000 (inclusief de toezeggingen van de vrienden die voor 5 jaar hebben ingetekend).

Wat gaan we verder ondernemen om het resultaat nog te verbeteren? Om te beginnen gaan we een speciale brievenactie houden, waarbij we heel gericht Wouwenaren persoonlijk gaan benaderen om vriend van het Icoon te worden. Ons streven daarbij is dat minimaal 200 Wouwse inwoners vrienden van het Icoon van Wouw worden. Dat is een solide basis voor de toekomst.

Op zaterdag 28 oktober staat een zogenaamde kerkenveiling op het programma. Een spectaculaire en gezellige avond in De Geerhoek waar 200 items zullen worden geveild ten bate van het Icoon van Wouw. Informatie daarover volgt later.

Ook zijn we erin geslaagd via de Kiwanis Roosendaal Wouw het Nieuw Nijmeegse Studentenorkest op 25 november een concert te laten geven, met als inspirerend thema wijn in de Lambertuskerk. Ook de opbrengst daarvan komt ten goede aan ons Icoon.

De Lions Wouw zijn voornemens op zaterdag 6 januari 2018 wederom hun nieuwjaarsconcert in de Lambertuskerk te organiseren.

Intussen zijn we ook in gesprek met de Ondernemers Vereniging Wouw om tot een vorm van samenwerking te komen. Ook werken we samen met Harmonie Oranje, zodat we hun muzikale en creatieve inbreng kunnen benutten.

En dan nog het belangrijkste: wat gaan we nu concreet met het ingezamelde geld doen? Dit najaar zullen we de volledige financiering mogelijk maken van de hoognodige restauratie van de twee torens aan het Torenplein (Doopkapel en Mariakapel). De aanbesteding daarvoor loopt intussen en we hopen die werkzaamheden na de zomer van start te kunnen laten gaan. Dat levert weer een bijdrage aan het behoud van de monumentale Lambertuskerk, waarvoor wij ons van harte inzetten.

Alle ondersteuners van onze actie hartelijk dank!

Namens de Stichting Behoud Lambertuskerk

Peter van Steekelenburg, voorzitter