DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

De jubileumviering is op zaterdag 10 februari 2018.

De jubileumviering is op zaterdag 10 februari 2018.

Op Braderie Nispen op zondag 27-8 grote eerste actie.

Op de Nispense Braderie op zondag 27 augustus zal de Stichting Carnaval Nispen het startschot geven van diverse activiteiten in het komende halfjaar. Deze acties zijn noodzakelijk om met dit jubileum op zaterdag met carnaval 10 februari 2018 een Nispens feest weg te kunnen zetten voor de gehele Nispense gemeenschap, jong en oud. De financiën zijn hiervoor het belangrijkste fundament waarop een groots feest voor  kan worden gebouwd.

We hebben in eerste instantie enkele maanden vergaderingen belegd om onze plannen voor het programma vast te leggen en om een kosten-begroting te maken om deze tijdig bij de gemeente in te dienen voor een maatschappelijke subsidie 2018. Op  6 juli is door de gemeente bekend gemaakt dat wij niet worden beloond met een bijdrage. In vergelijkingen met andere toegekende subsidies voel je dat je tekort wordt gedaan, maar als het niet kan is het te accepteren. We zullen ermee moeten leven en laten zien dat ook zonder overheidsbijdrage grootse dingen kunnen worden georganiseerd. We zullen extra acties moeten organiseren om deze tegenvaller op te vangen. We laten ons niet uit het veld slaan. Onze begroting moet koste wat kost worden gehaald en als dat lukt, dan is het des te prettiger. Men is extra gemotiveerd om alles uit de kast te halen en hopen dat onze acties extra door de gemeenschap zullen worden gesteund om te laten zien dat Nispen deze tegenslag weet te overwinnen. De feestdag zal met Carnavalszaterdag 2018 in hoofdzaak bestaan uit een grote tentoonstelling over het 55 jarig bestaan, een reünie en een receptie, met ’s avonds een grote feestavond voor alle belangstellenden. Daarnaast zullen nog diverse leuke ontspanningen worden toegevoegd. Wat onze actie op de braderie betreft willen wij u allen hierbij graag inlichten wat deze inhoudt, waar u onze kramen kunt vinden en wat er  zondag 27 augustus zich daarin allemaal gaat afspelen.

Diverse kansspelen in 2 kramen op de braderie

Wat houdt deze enorm grote actie in ?

Kansspelen voor groot en klein !!

De 2 kramen waar u uw geluk kunt beproeven bevinden zich op de zuidelijke hoek Dorpsstraat – Pastoor van Spaandonklaan die door de leden en medewerk(st)ers van carnaval zal gerund worden. Allen zijn gekleed in boerenkiel en bijbehoren waaruit duidelijk zal blijken dat hier de grote kansspelen worden gehouden waarnaar u deze dag zult gaan zoeken. Aan alle spelen kan door groot en klein, door oma’s en opa’s en door Nispenaren en bezoekers uit de omgeving deelgenomen worden. Iedereen zal in eerste instantie versteld staan wanneer ze de prijzenmassa zien die netjes is geëtaleerd in de kraam op de hoek.

In deze kraam wordt een ongekende enveloppenactie gehouden. Je gelooft het misschien niet, maar het is echt waar. Hier staan maar liefst 220 prijzen. Te  weten diverse hoofdprijzen zoals Senseo koffieapparaat, mooie huishoudelijke artikelen, een zee aan prachtige planten en veel luxe prijzen, maar vanzelfsprekend zitten er ook troostprijzen tussen en, dat kunt u wel raden, in vele enveloppen zitten ook briefjes met de tekst “Helaas, probeer het nog een keer”. U begrijpt het, dat moet voor ons de opbrengst zijn om volgend jaar u van ons jubileum te laten genieten. Laten we duidelijk zijn, we zijn uitgegaan van één prijs om de 5 enveloppen, dat is zeer veel, maar waar zitten ze verborgen. Een kwestie van meespelen, je komt ze vanzelf tegen. De kansen zijn heel erg groot.

In onze kraam ernaast zijn er diverse kansspelen om aan deel te nemen. Bijvoorbeeld, een spel om het gewicht te raden van een daarbij staand artikel en met nog een tweede prachtige prijs. U kunt hier een of meerdere formuliertjes kopen waarop u het gewicht kunt invullen met uw naam, adres en telefoonnummer. Degenen die het gewicht raden of het dichts erbij zitten, hebben deze prijzen gewonnen en krijgen de dag erna de uitnodiging om deze af te komen halen. Een ander kansspel is het raden van de hoeveelheden flessendopjes in een glazen pot. Voor degenen die op hun gekocht formuliertje het juiste aantal hebben geraden, of het korst erbij zitten, staan daar 2 prachtige prijzen geëtaleerd. Ook zij krijgen uiterlijk de dag erna hierover bericht. Tevens worden er nog een aantal artikelen met opbod verkocht. Dat zijn enkele oudheden en moderne artikelen, wel en niet gebruikt, die niet passen in de enveloppenactie omdat die alleen maar geschikt zijn voor geïnteresseerden, bepaalde vakmensen, mensen met een bepaalde hobby of verzamelaars. Bijvoorbeeld een paar leren speciale koffers met elk 30 cassettebandjes met bekende liederen en muziek. Onder andere ook een groen gewatteerd regenpak met een paar gewatteerde gummilaarzen, beide zeer geschikt voor slecht weer en voor vissers. Deze verkoop met opbod zal plaats vinden in onze linker kraam om precies 3.00 uur ’s-middags. Degenen die interesse hebben kunnen dit alles vooraf bekijken in deze kraam, waar het netjes is uitgestald, of er voor hen iets interessants bij is. Zo ja, dan om 3.00 uur aanwezig. Dit tijdstip en het gebeuren zal de hele dag door de luidsprekers galmen. Kunt u niet op dit tijdstip aanwezig zijn en interesse hebt in iets, koop daar dan een formuliertje en vermeld daarop uw uiterste bod. Alles bij elkaar is deze actie met de 2 kramen van stichting Carnaval Nispen een ongekend nieuw en groots gebeuren. Nog geen Casino, maar wel interessant om mee te doen, om wat te winnen, en om zodoende  het jubileum op een prettige wijze te kunnen bevorderen.

Heel veel plezier en bijzonder veel geluk !!

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw belangstelling en steun !!!!

 

 

 

Mede stichting Carnaval Nispen

 

Pierre Verpalen,

 

Organisator en contactpersoon braderie.