DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Roosendaal: dementievriendelijke gemeente

Het aantal mensen met dementie in Roosendaal zal de komende jaren explosief groeien. Het is daarom van belang om de komende jaren beleidsmatig en in de uitvoering structureel aandacht te hebben voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Het College heeft dan ook besloten dat de gemeente Roosendaal zich, samen met diverse partners, gaat inzetten om de Roosendaalse gemeenschap dementievriendelijk te maken. Dementie wordt volksziekte nummer één. De ziekte treft één op de vijf mensen in Nederland, dus we krijgen er allemaal mee te maken. In de familie- of vriendenkring, maar ook op straat, in de winkel of op het werk. Door de bundeling van krachten rondom preventie en ondersteuning aan mensen met dementie en hun mantelzorger en door een structurele en planmatige aanpak kunnen mensen met dementie zo lang mogelijk als volwaardige burgers aan de samenleving blijven deelnemen. De gemeente Roosendaal creëert zoveel mogelijk mogelijkheden om er voor te zorgen

Lees meer...

DE KRANT REGIO WOUW 17 AUGUSTUS 2017 (745)