DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Daan Tromp gaat voor zelfstandigheid van Wouw

WOUW – De Roosendaalse politiek mag wel oppassen voor de nieuwe deelnemer aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Daan Tromp gaat met lijst 111 voor de zelfstandigheid van Wouw en de bouw van muren om Roosendaal en Bergen op Zoom. Dat allemaal met de verkiezingsleuze ‘Doe nie lomp, stem Tromp!’ Tonprater Frans Goorden bracht als Daan Tromp drie dagen lang een act waarvan de toehoorders in zaal Donkenhof drie dagen genoten. Maar hij niet alleen, Marjan van de Wijngaarden had als ‘Jaanske

Lees meer...

Rikken in Moerstraten

Op zondag 18 februari a.s. wordt er weer een rikmiddag gehouden in café De Bakker in Moerstraten. Zoals altijd begint deze middag om 14.00 uur en zal de prijsuitreiking plaatsvinden rond 17.15 uur. Afgelopen maand was er weer een redelijke opkomst met toch vaak dezelfde mensen. Winnaar werd Jenny Nieuwlaat met het ongelofelijk hoge aantal van 159 punten. Alleen in een ver verleden heeft iemand wel eens hoger gescoord met 170 punten. Op grote afstand werd Kees Bovee toch wel fraai tweede, met maar liefst 139 punten. Daarachter volgde Peter Rademakers met 130 punten, vaak al genoeg voor de overwinning. Direct daarachter kwam Toon Suijkerbuijk met 128 punten. Willy Jaspers werd vijfde met 123 punten en Ad Buermans zesde met 120 punten. Theo Knop deed het ook heel goed met 118 punten. De laatste prijzen gingen naar Marianne Visser met 105 punten, Koos Heijnen met 102 punten, Janus Dam en

Lees meer...

Notariële column door notaris Mr Ellen Bongaerts: Monddoodclausule wel of niet(ig)?

Bij onderhandelingen tussen een verkoper en een koper van een perceel grond kan aan de orde komen dat een partij wenst vast te leggen dat de andere partij geen bezwaar mag indienen, zoals tegen voorgenomen bouwplannen van die partij. De andere partij mag dan bijvoorbeeld niet een bezwaarschrift indienen tegen een aan de andere partij verleende omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten. Dit wordt ook wel aangeduid als de zogenoemde “monddoodclausule”.  Het Gerechtshof in Den Bosch heeft vorig jaar echter bepaald dat er wel grenzen zijn aan het maken van dergelijke afspraken. De casus was als volgt. Verkoper Kees heeft een woning verkocht aan koper Jan. Kees blijft eigenaar van een naburig pand en heeft bedongen dat Jan (en zijn rechtsopvolgers) geen beroep of bezwaar mag aantekenen tegen het uitoefenen van een bedrijf of tegen mogelijke toekomstige bewoning van het naburig pand waarvan Kees eigenaar blijft. De notaris die de akte van

Lees meer...

Ontdek met IVN en Nareka veel biotopen in een klein gebied: De Kortenhoeff

De natuurgidsenvereniging Nareka in Kalmthout en IVN Groene Zoom werken samen bij het organiseren van excursies aan zowel Nederlandse als Belgische zijde van de grens. Op zondag 18 februari 2018 wordt de Kortenhoeff bezocht. Heide, stuifzand, vennen, bos, ongeveer alle biotopen die in het Grenspark te vinden zijn, zijn ook in de Kortenhoeff aanwezig. Het gebied tussen de Abdijlaan en de Huijbergsebaan was ooit woeste grond. In de 20e eeuw werd het gebied ontgonnen, deels voor bebossing en deels voor landbouw. Daarna zijn er allerlei vormen van gebruik geweest door verschillende eigenaren. Staatsbosbeheer is eigenaar van 100 ha van dit bijzondere gebied dat binnen de Natura 2000 begrenzing valt. Staatsbosbeheer houdt het terrein open en herstelt de vennen. Stuifduinen en vennen, zoals het Bronven en Akkerenven, bevinden zich op korte afstand van elkaar. De biodiversiteit is groot. Het gebied heeft een hoge botanische waarde met soorten als Beenbreek, Klein en Ronde

Lees meer...

Podium Kloosterhof Theaterproductiehuis Zeelandia met een reprise van ‘Coupure’

Datum:            Vrijdag 2 maart 2018   Aanvang:        20.15 uur   Locatie:           Podium Kloosterhof                            MFC Kloosterhof                            Huijbergseweg 3b                            4631 GC  Hoogerheide     Theaterproductiehuis Zeelandia met een reprise van ‘Coupure’   Coupure is een theaterstuk over de watersnoodramp van 1953. In 2018 is het 65 jaar geleden dat deze tragische gebeurtenis plaatsvond. Daarom brengt Theaterproductiehuis Zeelandia deze voorstelling met de acteurs Bram Kwekkeboom en Marlies Hamelynck opnieuw.   Het is al zo lang geleden, die ramp van 1953. Die dag waarop zij haar kind verloor en hij een beslissing nam die

Lees meer...

Davidsfonds Essen, “Nacht van de Geschiedenis”

Dinsdag 20 maart om 20.00 u. in G.C. Oude Pastorij “Nacht van de Geschiedenis” “Thomas More, een leven in vijf vriendschappen”  door Joris Tulkens Joris Tulkens (° 1944) studeerde filosofie en klassieke filologie aan de KUL. Op jonge leeftijd begon hij te schrijven, eerst teksten voor studententijdschriften en voor de cabaretgroep Marebel; dan volgden 15 romans, enkele scenario’s en theatermonologen. “ De dode danseres”, “Dodelijk vuur” en “De Shatila-erfenis” zijn 3 thrillers die voor de Hercule Poirot prijs werden

Lees meer...

DE KRANT REGIO WOUW 8 FEBRUARI 2018 (752)