DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Column advocatenkantoor Wouw: VERTRAGING DIGITALISERING RECHTSPRAAK

Vijf jaar geleden startte de Raad voor de Rechtspraak een digitaliseringstraject genaamd Kwaliteit en Innovatie (KEI). Met KEI moest de rechtspraak begrijpelijker en sneller worden, en bovendien zou het een jaarlijkse besparing van 54 mio (miljoen) opleveren.

De stand van zaken is dat nog maar 5 % van de rechtszaken digitaal gebeurt. En de kosten rijzen de pan uit: oorspronkelijk begroot op 7 mio staat de teller inmiddels op 220 mio. De Raad voor Rechtspraak staat in het rood, reden om de contracten met 60 extern ingehuurde ICT-deskundigen niet te verlengen. Extra geld is (weer) nodig om het project vlot te trekken.

 

Oorzaak is dat de digitalisering van de rechtspraak veel complexer blijkt dan werd gedacht, met name de beveiliging van de digitale omgeving is een groot probleem.

Of KEI  uiteindelijk toch landelijk wordt ingevoerd, moet worden afgewacht. Opvallend is dat de Centrale Ondernemingsraad van de Raad voor de Rechtspraak niet optimistisch is, spreekt over “wensdenken over het moeten slagen van het project, met een afbrokkelend draagvlak onder de medewerkers”. In ieder geval is de vertraging groot, en de komende jaren zal bij het merendeel van de gerechten, waaronder de lokale, voortgezet gewerkt worden met papieren dossiers. Mislukt het definitief, welke kans zeker aanwezig is, dan is dat het zoveelste ICT-project van de overheid dat een debacle werd.

 Toine Dielissen

 

Advocatenkantoor Wouw

Plantagebaan 55

4724 CJ Wouw

Tel. 0165-743100