DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Rabobank Supersponsor van Roosendaal 750 jaar

Op dinsdag 20 februari jl. mocht de voorzitter van de Stichting Roosendaal 750 jaar, Cor Verbogt, uit handen van de directievoorzitter van Rabobank Zuidwest-Brabant, de heer Ed Vreman, een cheque in ontvangst nemen van € 12.100. Daarmee is Rabobank Zuidwest-Brabant supersponsor van het feestjaar.

De heer Vreman gaf hierbij de volgende toelichting: “Het spreekt de Rabobank aan dat de Stichting Roosendaal 750 jaar een programma heeft samengesteld dat door en voor de Roosendalers wordt georganiseerd. Daarbij zullen veel organisaties en inwoners betrokken worden die een relatie hebben met de Rabobank. Met andere woorden is het ook een ‘dankjewel’ aan de stad en haar inwoners. Zij maken het immers mogelijk om succesvol te bankieren en deelgenoot te zijn van deze gemeenschap. Ook de mix van het programma, nieuwe initiatieven samen met het koesteren van bestaande activiteiten, spreekt de Rabobank aan. Tot slot is het belangrijk voor de Rabobank om samen met het gemeentebestuur en de Stichting Roosendaal 750 jaar uiting te geven aan- en te onderstrepen wat we als Roosendaal te bieden hebben. Een mooie stad, die blijk geeft van vitaliteit en bruist van activiteiten, die zelfbewust de toekomst tegemoet ziet, als stad en als gemeente en vanuit gezamenlijke belangen samenwerkt met haar buren.” De voorzitter van de Stichting Roosendaal 750 jaar, de heer Cor Verbogt: “Wij zijn als Stichting zeer verheugd met de geste van de Rabobank om supersponsor van het feestjaar te worden. De toelichting van de heer Vreman sluit ook zeer goed aan bij de Missie en Visie van de Stichting. Naast de financiële bijdrage van de gemeente heeft de Stichting Roosendaal 750 jaar een inspanningsverplichting om zelf ook de nodige middelen bij elkaar te krijgen. Sponsoring is daarbij een van de instrumenten om dat voor elkaar te krijgen. Hij hoopt dat de bijdrage van de Rabobank tevens een stimulans zal zijn voor andere bedrijven om iets terug te doen voor de stad door ook een sponsorpakket af te nemen. Inmiddels hebben meerdere bedrijven zich al gemeld als sponsor. En lopen er nog de nodige contacten.” Burgemeester Jacques Niederer, voorzitter van de Stuurgroep Roosendaal 750 jaar: “Ik onderstreep graag de woorden van de heren Vreman en Verbogt. Een en ander geeft ook aan dat de Stichting Roosendaal 750 jaar haar uiterste best doet om conform de afspraken met onze gemeenteraad, haar inspanningsverplichting waar te maken. Mooi om er in gezamenlijkheid een prachtig feestjaar van te maken!”