DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Column A Gave accountants: Onroerende zaak belasting en Speerpunten belastingdienst

 

Dit keer enkel verschillende onderwerpen. Zo is er voor elk wat wils

Onroerend zaak belasting

 

Ieder voorjaar ontvangt u van de gemeente de WOZ-beschikking voor uw eigen woning. De WOZ-beschikking 2018 kent als waarde peildatum 1 januari 2017. Omdat de huizenmarkt inmiddels flink is aangetrokken, mag verwacht worden dat ook de WOZ-waarde van uw woning is gestegen. Het kan geen kwaad om de vastgestelde waarde te controleren. Bent u van mening dat de WOZ-waarde te hoog is vastgesteld, dan kunt u tegen de beschikking bezwaar maken.

 

U kunt van uw eigen woning de waarde onroerend zaak belasting vinden op de site van de Rijksoverheid: https://www.wozwaardeloket.nl/index.jsp. U kunt uw woning dan vergelijken met de soortgelijke woning in uw buurt. Dat kan een basis zijn op een bezwaarschrift aan te vragen. Als u een bezwaar maakt dan heeft het meestal  zijn werking voor de komende jaren.

 

Overigens is in vele gemeenten het percentage belasting ongeveer gelijk gebleven

 

De gemeente moet uw bezwaarschrift binnen zes weken na dagtekening van de beschikking hebben ontvangen. Bent u te laat met het indienen van uw bezwaarschrift, dan kunt u niet in beroep gaan bij de rechter tegen de reactie van de gemeente op uw bezwaar. De WOZ-waarde is niet alleen van belang voor lokale heffingen als de onroerendezaakbelasting en de waterschapslasten, maar ook voor de inkomstenbelasting (via het eigenwoningforfait) en mogelijk de schenk- en erfbelasting.

 

Speerpunten belastingdienst

 

De staatssecretaris van Financiën heeft de fiscale beleidsagenda aangeboden aan de Tweede Kamer. De beleidsagenda omvat de vijf prioriteiten van het kabinet op het gebied van de belastingwetgeving. Wij geven u een kijkje in de agenda. Zo weet u wat er mogelijk aan zit te komen voor 2019

 

De speerpunten zijn:            de aanpak van internationale belastingontwijking en belastingontduiking, verlaging van de lasten op arbeid, het fiscale vestigingsklimaat voor reële economische activiteiten, vergroening van het belastingstelsel en verbetering van de handhaving door de Belastingdienst.

 

In hoofdlijnen komt het hier op neer:

 

  1. De plannen op het gebied van de aanpak van met name internationale belastingontduiking en -ontwijking heeft de staatssecretaris in een afzonderlijke brief uiteengezet.
  2. De lasten op arbeid worden verlaagd door de invoering van een tweeschijvenstelsel in box 1, een verhoging van de algemene heffingskorting en van de arbeidskorting. Dit wordt gefinancierd door een verhoging van het lage btw-tarief en van de milieubelastingen. Verhoging van de milieubelastingen wordt omschreven als verdere vergroening van het belastingstelsel.
  3. De aantrekkelijkheid van het vestigingsklimaat moet profiteren van het afschaffen van de dividendbelasting en het verlagen van de vennootschapsbelastingtarieven. De tariefsverlaging wordt overigens gefinancierd uit een verbreding van de belastinggrondslag. Onderdeel van de maatregelen in de vennootschapsbelasting is een meer gelijke behandeling van eigen en vreemd vermogen.

 

De staatssecretaris kondigt aan dat het Belastingplan 2019 voornamelijk zal bestaan uit maatregelen die in het regeerakkoord zijn aangekondigd. Wij houden u op de hoogte. Denk u nog om u

 

 Aangifte inkomstenbelasting

 

Denkt u nog om u aangifte inkomstenbelasting. Lukt het niet om tijdig uw aangifte inkomstenbelasting zorgvuldig in te vullen. Vraag dan deskundige hulp. U kunt ook tijdig uitstel aanvragen bij de belastingdienst. Dan heeft u nog even tijd.

 

A-Gave Accountants B.V.

Nispensestraat 13-15

4701 CR Roosendaal

Tel. 0165-744595