DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Column Letselschade.com: Aansprakelijkheid gemeente als wegbeheerder

 

Het is een mooie voorjaarsdag als mevrouw Ketelaars besluit een tocht te gaan maken op haar elektrische fiets. Zij wordt daarbij vergezeld door haar vriendin. Zoals vaak fietsen zij het liefst van dorp naar dorp, om zo optimaal te kunnen genieten van het platteland en de dorpskernen. Ook ditmaal werd zo besloten. Op het moment dat door de hoofdstraat van een dorp wordt gefietst, komt mevrouw Ketelaars plotseling hard ten val. Aanvankelijk is het haar een raadsel waardoor zij ten val kwam, maar dan wordt een forse verzakking in het wegdek geconstateerd. Terzijde van de forse beschadiging aan haar elektrische fiets heeft mevrouw Ketelaars ook letsel opgelopen, onder meer bestaande uit een sleutelbeen- en onderbeensfractuur. Voor de gevolgen van dit ongeval wordt de betreffende gemeente als wegbeheerder aansprakelijk gesteld.

In bepaalde gevallen is de wegbeheerder aansprakelijk voor gebreken aan de weg die gevaar inhouden voor de weggebruiker bij normaal weggedrag, als dat gevaar tot schade leidt. Bijvoorbeeld een gat in de weg of een plotseling obstakel op het fietspad. Alleen als het gebrek vlak vóór het ongeval geheel onverwacht is ontstaan en de wegbeheerder nog geen redelijke kans heeft gehad om het gebrek te herstellen, dan is de wegbeheerder niet aansprakelijk. 

In deze zaak bleek dat de verzakking al geruime tijd aanwezig was, ook bekend was bij de gemeente en dus ook hersteld had kunnen zijn. Het herstel aan het wegdek was door de  gemeente ook wel ingepland, maar in de tussenliggende periode had de gemeente dan waarschuwingsborden moeten neerzetten en/of een afzetting om de verzakking heen moeten plaatsen. Daarmee had mevrouw Ketelaars het bewijs geleverd van een gevaarlijk gebrek. De aansprakelijkheid kan dan alleen nog ter discussie komen te staan wanneer de gemeente als wegbeheerder tegenbewijs levert, namelijk dat:  

 

  1. het slachtoffer de weg niet met de normale voorzichtigheid heeft gebruikt (bijvoorbeeld te hard heeft gereden) óf 

  2. de gemeente de schade absoluut niet kon voorkomen (bijvoorbeeld vandalen die net een bloembak over de weg hebben gekanteld) óf 

  3. de gemeente niet het geld of de middelen heeft om nog meer te controleren en onderhoud te plegen (bijvoorbeeld opschietende boomwortels in grote bosrijke gemeenten).

 

 Van deze omstandigheden was geen sprake, zodat de gemeente was gehouden de schade van mevrouw Ketelaars volledig te vergoeden. Haar schade bestond daarbij onder meer uit kosten van verzorging, huishoudelijke hulp en een vergoeding inzake smartengeld.

 

Letselschade.com

Tel. 0165-820219