DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Wouw probeert DNA van het dorp te beschrijven

Hoe moet het dorp Wouw er in de toekomst uit gaan zien en waar is behoefte aan. Om die vraag te beantwoorden, waren vorig week zo’n zeventig belangstellende en enthousiaste bewoners naar De Geerhoek gekomen.

Samen met de leden van de DNA-werkgroep, stedenbouwkundige Imke Mulders en gespreksleider Henk Schol ging men aan de slag. Eerst was er een inleiding door Schol die aan de hand van wat foto’s van het dorp liet zien waar hij door geboeid was.  Centraal stond de vraag: ,,Hoe denken Wouwenaren over Wouw zoals het dorp er nu uit ziet, maar vooral hoe moet het er in de toekomst uit zien?” Om die vraag te beantwoorden gaven de aanwezigen op vier onderwerpen hun visie. In december was een enquête gehouden en de uitkomst was dat 95% van de mensen met plezier in Wouw woont. Op deze avond werden toch minder positieve geluiden gehoord over verkeersveiligheid, wonen, voorzieningen en toerisme en recreatie.

,,Er wordt in het dorp te hard gereden, maar er wordt niet gecontroleerd. De bestrating is op veel plaatsen slecht en een vrijliggend fietspad langs de Wouwbaan is geen overbodige luxe”, verwoordde Johan van Loenhout de mening van de mensen die zich bogen over de infrastructuur. Sommige mensen die dit onderwerp hadden gekozen, vonden dat er te weinig bushaltes in het dorp zijn en dat de bus niet frequent genoeg door het dorp rijdt.

Meer woningen voor jongeren

Op het gebied van wonen valt er, zeker voor jongeren en senioren, het nodige te verbeteren. ,,Wouw is een luxedorp, het Wassenaar van Roosendaal. De huizenprijs is hoog en jongeren en senioren moeten hun heil elders zoeken. Daar moet verandering in komen”, bracht Duc Boorsma naar voren namens de groep die zich boog over wonen en werken. In deze groep werd aangegeven dat jongeren op achttienjarige leeftijd gaan studeren en slechts 10% weer terug in het dorp komt wonen. Op het gebied van voorzieningen is het zo slecht nog niet in het dorp, maar de ouderenzorg kan beter als er ook opvang komt voor dementerende ouderen. Wim Groffen bracht verder, namens de mensen van de ‘voorzieningentafel’, naar voren dat De Geerhoek een frissere uitstraling moet krijgen, de kerk meer functies in zich kan verenigen en dat voor de jeugd best wat extra’s op touw gezet kan worden. ,,We moeten de sterke kanten van het dorp uitdragen en promoten, maar daar zijn ook vrijwilligers voor nodig.” Jan Theuns bracht de mening van de laatste groep naar voren en voerde aan dat er geen overnachtingsmogelijkheden in het dorp zijn, de Markt best wat terrassen kan gebruiken en het marktplein zelf een beter soort grasmat verdient, omdat die voortdurend verandert in een modderpoel. De uitkomsten van deze avond worden nu verwerkt en op 10 april worden de resultaten gepresenteerd aan de aanwezigen van de eerste bijeenkomst.