DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Ken uw Wouw – maart 2018

De foto van de maand februari werd genomen in de Doeldreef, op de plaats waar de verharding overgaat in het zandpad dat de wandelaar en fietser naar Heerle voert.

Jan Veraart, samen met Sjaan Withagen initiatiefnemer, metselde er in 1994 een Mariakapel, waar eerder sinds 1948 een dergelijke kapel had gestaan. Deze door of namens het Brabantse Studentengilde gebouwde kapel had de tand des tijds met enige ‘hulp’  van de Wouwse jeugd niet kunnen doorstaan en was afgebroken.

In 2009, zo lazen we in een bericht van René Hermans, ontdekte de beheerder van de kapel, Rina Veraart, dat het Mariabeeld uit het gebouwtje was ontvreemd. Gelukkig werd nog in hetzelfde jaar een nieuw beeld verkregen en achter plexiglas in de kapel geplaatst.

Vooral op een mooie lente- of zomerdag is het goed toeven op het bankje voor de kapel met rondom de rust en stilte van het dal van de Smalle Beek.

Mevrouw Ina Schoone uit De Omgang wist bij haar inzending te vermelden dat onlangs Piet Mulders uit de Lambertuslaan het openen en sluiten van het sierhekwerk op zich heeft genomen. Zij werd door loting als winnaar van de maand februari aangeduid. De cadeaubon van € 15, beschikbaar gesteld door Ondernemersvereniging Wouw, heeft zij inmiddels in ontvangst kunnen nemen.

Wilt u in de maand maart meedingen naar deze prijs, ga dan naar www.dorpsraadwouw.nl en lees daar hoe u uw inzending op de juiste plaats krijgt. U kunt dat gedurende de gehele maand maart van 2018 doen. Hierbij alvast het foto-object.

 

 

 

 foto maart