DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Voorlichtingsbijeenkomst Dementie en Langer Thuis Wonen in Steenbergen

Op woensdag 4 april om 19.30 uur zal in ’t Cromwiel, Krommeweg 1 in Steenbergen een voorlichtingsbijeenkomst worden gegeven over Dementie en  Langer Thuis Wonen. De bijeenkomst is bedoeld voor senioren, mantelzorgers en belangstellenden in de gemeente Steenbergen. De voorlichting duurt twee uur. Op donderdag 24 mei zal een soortgelijke avond in het Dorpshuis te Dinteloord worden gehouden.

 

 

 

De organisatie is ontstaan uit een samenwerking van VBOB, Stichting Alzheimer Nederland, het Huis van Morgen en Dementie Vriendelijke Gemeenten. Met medewerking van de gemeente Steenbergen  en alle Ouderenbonden (KBO’s en SVSD) willen wij de informatieachterstand inhalen.

 

 

 

De bijeenkomst start met Stichting Alzheimer Nederland  en Samen Dementievriendelijk. Zij zullen de mensen informeren over vergeetachtigheid en dementie. Dan is er een koffiepauze waarna ambassadeurs van het Huis van Morgen vertellen over nieuwe (technologische) toepassingen die veel senioren kunnen ondersteunen. Zij zullen vertellen over de verschillende mogelijkheden aan de hand van een presentatie, filmpjes en natuurlijk door een product te demonstreren.

 

 

 

Daarnaast is er voldoende tijd om vragen te stellen aan een panel dat bestaat uit deskundigen uit de regio. U kunt hierbij denken aan een Ambtenaar WMO, dementieconsulent, thuiszorginstellingen, huisarts en dergelijke. Verder zullen er ook stands zijn van instanties uit de regio zoals Stichting Alzheimer Nederland, de plaatselijke bibliotheek, thuiszorg, enzovoorts. Hier kan men ook terecht met vragen.

 

U hoeft zich niet aan te melden. De bijeenkomst is vrij toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in deze thema’s. De zaal is een half uur voor aanvang open en is rolstoelvriendelijk.