DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Handbalvereniging Heerle krijgt handballen voor clinics

Handbalvereniging Heerle is een actieve en sociale vereniging die verschillende doelgroepen bijeen wil brengen middels sportieve activiteiten. Jaarlijks worden er prachtige feesten georganiseerd, waar het hele dorp van mee geniet. Afgelopen jaar is er met een sponsorloop geld opgehaald voor Stichting Paul en momenteel is er in samenwerking met de Roosendaalse Uitdaging een onderzoek gaande naar de behoefte aan G-handbal. Voorzitter Rowin Tirions geeft aan graag inzicht te krijgen in hoe groot de doelgroep en de behoefte aan een breder

Lees meer...

Column A Gave accountants: Onroerende zaak belasting en Speerpunten belastingdienst

  Dit keer enkel verschillende onderwerpen. Zo is er voor elk wat wils Onroerend zaak belasting   Ieder voorjaar ontvangt u van de gemeente de WOZ-beschikking voor uw eigen woning. De WOZ-beschikking 2018 kent als waarde peildatum 1 januari 2017. Omdat de huizenmarkt inmiddels flink is aangetrokken, mag verwacht worden dat ook de WOZ-waarde van uw woning is gestegen. Het kan geen kwaad om de vastgestelde waarde te controleren. Bent u van mening dat de WOZ-waarde te hoog is vastgesteld, dan kunt u tegen de beschikking bezwaar maken.   U kunt van uw eigen woning de waarde onroerend zaak belasting vinden op de site van de Rijksoverheid: https://www.wozwaardeloket.nl/index.jsp. U kunt uw woning dan vergelijken met de soortgelijke woning in uw buurt. Dat kan een basis zijn op een bezwaarschrift aan te vragen. Als u een bezwaar maakt dan heeft het meestal  zijn werking voor de komende jaren.   Overigens is in vele gemeenten het percentage belasting ongeveer gelijk

Lees meer...

Platenbeurs in Wouw trok vinylliefhebbers

teeds meer mensen kopen weer vinylplaten en laten de cd’s liggen. Dat bleek nog eens overduidelijk tijdens de platenbeurs van Rockin Wouw. Enkele keren per jaar komen de liefhebbers van rockmuziek, fans van Elvis en bands uit de jaren zestig, zeventig en tachtig naar Wouw om er te genieten van activiteiten. Dit keer een beurs met twee optredens van zangeres Kathleen Willems. Op 10 maart was er een liveoptreden van de band ‘Eightball Boppers’ in zaal Donkenhof aan de Roosendaalsestraat. De

Lees meer...

Rabobank Supersponsor van Roosendaal 750 jaar

Op dinsdag 20 februari jl. mocht de voorzitter van de Stichting Roosendaal 750 jaar, Cor Verbogt, uit handen van de directievoorzitter van Rabobank Zuidwest-Brabant, de heer Ed Vreman, een cheque in ontvangst nemen van € 12.100. Daarmee is Rabobank Zuidwest-Brabant supersponsor van het feestjaar. De heer Vreman gaf hierbij de volgende toelichting: “Het spreekt de Rabobank aan dat de Stichting Roosendaal 750 jaar een programma heeft samengesteld dat door en voor de Roosendalers wordt georganiseerd. Daarbij zullen veel organisaties en inwoners

Lees meer...

Notariële column door notaris Mr Ellen Bongaerts: Toch trouwen in gemeenschap van goederen; al onrust twee maanden na de nieuwe wet

Zoals u niet zal zijn ontgaan is het huwelijksvermogensrecht veranderd sinds 1 januari jl. Trouwen (of aangaan van geregistreerd partnerschap) doe je sindsdien niet meer in algehele gemeenschap van goederen maar in beperkte gemeenschap van goederen. Kort gezegd houdt dit in dat het vermogen en de schulden die vóór het huwelijk zijn opgebouwd, privé blijven en ook schenkingen en erfenissen blijven privé. Het vermogen en de schulden die tijdens huwelijk worden opgebouwd, worden wel gemeenschappelijk. In de column van november 2017 heb ik diverse valkuilen van de nieuwe regeling besproken. Ik noem hier nogmaals dat met name voor ondernemers met een privé-onderneming de nieuwe regeling ongewenste gevolgen heeft en samenwoners met ongelijke aandelen in een gemeenschappelijke woning door het huwelijk voor gelijke delen eigenaar worden (!). De column in november besloot ik met de volgende woorden: “Vanuit de notariële praktijk van alledag is het dan ook maar zeer de vraag of de

Lees meer...

IVN Groene Zoom excursie naar het gebied De Matjens / De Maatjes

IVN Groene Zoom organiseert een excursie naar het gebied De Matjens / De Maatjes op zaterdag 24 maart 2018. De wandeling start om 10.00 uur bij de kerk in Nieuwmoer (Be), parkeerterrein aan de Kerkstraat. Carpoolen is mogelijk vanaf sporthal Gageldonk, waar we om 9.20 uur vertrekken. De Matjens is een van de meest zuidelijk gelegen rietgebieden in Nederland. Het gebied ligt in het zuiden van de gemeente Zundert en maakt deel uit van een grensoverschrijdend natuurgebied. Het wordt beheerd door SBB in Nederland en door het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse Gemeenschap in België. Het Vlaamse deel van het gebied staat op de kaart als De Maatjes en ligt in het noordoosten van de gemeente Kalmthout. De naam van beide gebieden slaat op een verleden als verveningsgebied. Ooit lag in dit deel van Brabant een hoogveengebied. Vanaf halverwege de 13e eeuw is het veen hier afgegraven en omgevormd tot

Lees meer...

DE KRANT REGIO WOUW 15 MAART 2018 (753)