DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Spreekuur rijbewijskeuring in Roosendaal

ROOSENDAAL - Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht op het spreekuur d.d. 29 maart bij wijkcentrum De Bergspil, Tolbergcentrum 158.                    Schikt de datum u niet dan zijn er andere mogelijkheden in de regio.  Tarief: €40,00 voor rijbewijs B/E en €60,00 voor chauffeurs tot 75 jaar met rijbewijs C/D/E. Voor informatie en een afspraak belt u tijdens kantooruren naar het landelijke afsprakenbureau van Regelzorg Rijbewijskeuringen: 088 23 23 300. Zelf een datum plannen kan via www.regelzorg.nl. Geadviseerd wordt om ten minste 4 maanden voor het verlopen van de geldigheid van het rijbewijs een afspraak te maken voor een keuring. Veel gemeenten verstrekken geen keuringsformulieren (Eigen Verklaring met Geneeskundig Verslag) meer en verwijzen naar het CBR. De Eigen Verklaring is echter ook verkrijgbaar bij Regelzorg en kost €41,00.        

Lees meer...

Uitslag van Kofferbridge Wouw

KOFFER GEEL    1 Frans en Corrie van der Heijden             76.5%   2 Annie van Zitteren/ Toke van Wesel      61.0%                                     3 Henk en Jose van Oossanen                     59.5%   4 Jan van Oers/Corrie Kerstens                   55.1%     KOFFER DONKER BLAUW    1 Jan van Oers/Corrie Kerstens                 65.2%   2 Lia Hendriks/Joke Luijks                          60.0%       3 Lonie van Linden/Joke Luijks                  58.2%      KOFFER GROEN      1 Jeanne van Aken/Ida Bovee                   59.8%   2 Corrie vd Heijden/Helene Meesters     58.9%     3 Marcel en Lies Obels                                 52.4%              4 Jo Doggen/Tiny de Jong                           52.1%     Inlichtingen bij Marcel

Lees meer...

Column advocatenkantoor Wouw: VERTRAGING DIGITALISERING RECHTSPRAAK

Vijf jaar geleden startte de Raad voor de Rechtspraak een digitaliseringstraject genaamd Kwaliteit en Innovatie (KEI). Met KEI moest de rechtspraak begrijpelijker en sneller worden, en bovendien zou het een jaarlijkse besparing van 54 mio (miljoen) opleveren. De stand van zaken is dat nog maar 5 % van de rechtszaken digitaal gebeurt. En de kosten rijzen de pan uit: oorspronkelijk begroot op 7 mio staat de teller inmiddels op 220 mio. De Raad voor Rechtspraak staat in het rood, reden om de contracten met 60 extern ingehuurde ICT-deskundigen niet te verlengen. Extra geld is (weer) nodig om het project vlot te trekken.   Oorzaak is dat de digitalisering van de rechtspraak veel complexer blijkt dan werd gedacht, met name de beveiliging van de digitale omgeving is een groot probleem. Of KEI  uiteindelijk toch landelijk wordt ingevoerd, moet worden afgewacht. Opvallend is dat de Centrale Ondernemingsraad van de Raad voor de Rechtspraak

Lees meer...

DE KRANT REGIO WOUW 15 MAART 2018 (753)