DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Column advocatenkantoor Wouw: Wraking van de rechter

Een goede rechtspraak vraagt om onpartijdigheid van de rechter. Zijn er serieuze redenen om daaraan te twijfelen, dan is het mogelijk om de rechter te wraken. Hoe gaat dat in zijn werk?

 

Vόόr de zitting kan dat met een brief aan de Rechtbank. Tijdens een zitting kan dat mondeling. In beide situaties moet zo precies mogelijk worden uitgelegd waarom u de rechter partijdig vindt.

Is de rechter het eens met het wrakingsverzoek, dan trekt hij zich terug en krijgt u een andere rechter. Is de rechter het niet eens, dan gaat het verzoek naar de zogenaamde wrakingskamer. Deze bestaat uit 3 ervaren rechters, die het wrakingsverzoek tijdens een openbare zitting behandelen. Op die zitting kunt u toelichten waarom de rechter naar uw mening partijdig is, en de rechter in kwestie mag daarop reageren. Daarna beslist de wrakingskamer, waarbij de schijn van partijdigheid al voldoende is.  Krijgt u gelijk, dan zal alsnog een andere rechter op uw zaak worden gezet. Krijgt u ongelijk, dan blijft het dezelfde rechter. Tegen de uitspraak van de wrakingskamer is geen hoger beroep mogelijk, maar als later in de procedure zich nieuwe feiten of omstandigheden voordoen die wijzen op partijdigheid, dan kan altijd opnieuw een wrakingsverzoek worden gedaan.

 

De meeste wrakingszaken die in het nieuws komen zijn in strafzaken, maar het wraken van de rechter kan in iedere zaak worden gedaan. Dus ook in civiele zaken of familiezaken.

 

 

 

Toine Dielissen

Advocatenkantoor Wouw

Plantagebaan 55

Wouw

Tel. 0165-473100