DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Achterban SC Kruisland brengt 2.506 euro bij elkaar voor de clubkas

Amsterdam, 26 maart 2018 - Een mooie opsteker voor SC Kruisland. Dankzij de achterban komt er dit jaar 2.506 euro extra binnen in de clubkas. Deze achterban steunt SC Kruisland namelijk door specifiek voor deze vereniging mee te spelen met de VriendenLoterij. De helft van ieder lot waarmee zij meespelen, gaat direct naar de clubkas.
Naast SC Kruisland zijn er in Nederland nog enkele duizenden andere clubs en verenigingen die via de VriendenLoterij extra inkomsten genereren voor de clubklas. Dit jaar is er in totaal ruim 4,8 miljoen euro uitgekeerd, 300.000 euro meer dan vorig jaar. Steeds meer organisaties, van voetbalclubs tot toneelverenigingen, sluiten zich aan bij deze manier van fondsenwerving. Daarnaast spelen deelnemers die meespelen met een lot voor hun club, steeds langer mee.
De VriendenLoterij is hierdoor een structurele financier voor veel organisaties. Clubs en verenigingen die nog niet aangesloten zijn, kunnen zich aanmelden via:
www.vriendenloterij.nl/clubs.