DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Ken uw Wouw – april 2018

De foto van de maand maart werd genomen in de groene ruimte tussen sporthal De Omganck en de Gierelaar, waar plaats is gevonden voor de oprichting van een ruim opgezet speelterreintje.

Mevrouw Erna Waanders uit de Gierelaar herkende als buurtbewoner de plek op de foto. De cadeaubon van €15, beschikbaar gesteld door Ondernemersvereniging Wouw, heeft zij inmiddels in ontvangst kunnen nemen.

Wilt u in de maand april meedingen naar deze prijs, ga dan naar www.dorpsraadwouw.nl en lees daar hoe u uw inzending op de juiste plaats krijgt. U kunt dat gedurende de gehele maand april van 2018 doen. Hierbij alvast het foto-object.

 

 

 

 

 

foto april