DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Leefbaarheidsagenda DNA Wouw bijna afgerond

Samen met zo’n vijftig belangstellenden is de leefbaarheidsagenda van het DNA van Wouw bijna afgerond. Na de keukentafelgesprekken van een maand geleden kregen de aanwezigen te horen welke zeven ambities naar voren waren gekomen om het dorp Wouw toekomstbestendig te maken.

Dat leverde twintig belangrijke punten op waaraan gewerkt moet worden in de komende jaren. Die varieerden van de herinrichting van het Geerhoekgebied, het opstellen van een woonvisie en het onderzoek naar levensloopbestendige woningen, tot glasvezel in het buitengebied, het verbeteren van het openbaar vervoer en een onderzoek naar de behoefte aan starterswoningen. Imke Mulders van het bureau Kreek en Zo had de opbrengst van de vorige bijeenkomst op papier gezet en verzorgde een presentatie waarin alle mogelijkheden verwerkt waren. De aanwezigen kregen daarna als opdracht om een prioriteit aan te brengen in de twintig onderwerpen door het geven van punten. De werkgroep gaat deze punten optellen en daaruit moet een prioriteitenlijst ontstaan. Alles wordt in een bondig document samengevat en eind mei aangeboden aan de nieuwe gemeenteraad.