DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Jeugd boeien en motiveren in de sport: Kan ik dat leren?! Jazeker!

Trainers en coaches bij sportverenigingen zijn in de basis bezig om hun spelers technische vaardigheden aan te leren en daarnaast – veelal onbewust - met opvoeden (normen en waarden, teamafspraken etc.). Het opvoeden wordt als vanzelfsprekend ervaren, het hoort bij het trainen en deel uit maken van een team/vereniging. Doorgaans besteedt een trainer ongeveer 75% van zijn tijd aan het aanleren van technische vaardigheden en 25% aan opvoedkundige aspecten.

 

Trainers en coaches ervaren dat de omstandigheden hen er toe dwingen dat zij steeds meer tijd moeten besteden aan opvoedkundige aspecten. In sommige gevallen zoveel tijd dat zij onvoldoende toe komen aan het aanleren van technische vaardigheden. Ze krijgen meer en meer te maken met kinderen die extra aandacht nodig hebben waardoor er meer pedagogische kwaliteiten worden gevraagd van een trainer.

Veelal zijn zij als vrijwilligers actief, bereidwillige ouders die merendeels niet over de benodigde pedagogische en didactische vaardigheden beschikken die nodig zijn. Het gevaar is enerzijds dat trainers het plezier in het training geven verliezen en stoppen, anderzijds is er het gevaar dat kinderen het plezier in de sport verliezen omdat de trainer steeds minder aandacht aan de technische vaardigheden kan besteden.

 

Oorzaken

Sportverenigingen hebben te maken met maatschappelijke ontwikkelingen, we noemen er twee. Het verschuiven van de opvoedkundige verantwoordelijkheid van gezin naar het onderwijs en de sportvereniging. Oorzaken zijn onder andere de individualisering van de maatschappij waardoor er bijvoorbeeld steeds meer tweeverdieners komen. Wat met zich mee brengt dat kinderen thuis niet altijd de aandacht krijgen die zij nodig hebben. Deze aandacht zoeken zij elders, zoals op de club. Daarbij wordt de jeugd ook steeds mondiger.

 

De invoering van het passend onderwijs in 2014 heeft als doel dat alle leerlingen een plek moeten krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Deze vorm van onderwijs moet ervoor zorgen dat elk kind het beste uit zichzelf haalt. Scholen krijgen geld om extra hulp te bieden aan leerlingen die dit nodig hebben, zoals kinderen met leer- of gedragsproblemen.

 

Het neveneffect van de invoering van passend onderwijs is dat deze kinderen die extra ondersteuning nodig hebben met klasgenootjes naar de sportvereniging gaan. Maar in tegenstelling tot scholen, zijn sportverenigingen niet toegerust met de nodige expertise. Zij ontvangen geen geld om deze kinderen die extra aandacht nodig hebben op de juiste manier te begeleiden. Bovendien zijn de trainers en coaches die direct met deze kinderen te maken hebben grotendeels vrijwilligers en geen professional zoals leerkrachten in het onderwijs.

 

Dit vraagt om actie

Vanuit de Roosendaalse Uitdaging zien wij deze ontwikkelingen ook en hebben we al een aantal acties ingezet. Zo draaien we momenteel een project in de sport waarbij we een vijftal Roosendaalse sportverenigingen helpen bij hun maatschappelijke vraagstukken. Daarnaast zijn we met verschillende belanghebbende partijen in gesprek over hoe we de Roosendaalse sportverenigingen kunnen ondersteunen.

 

Informatiebijeenkomst Roosendaalse sportverenigingen op 27 juni aanstaande

Vanuit een aantal sportverenigingen is de behoefte naar voren gekomen aan meer informatie en vooral ook aan praktische tips en achtergrondinformatie voor hun trainers/coaches.

We hebben besloten om een informatiebijeenkomst te  organiseren voor alle Roosendaalse sportverenigingen. Iedere trainer/coach, bestuurder, coördinator is van harte welkom en kan zichzelf aanmelden voor deze avond.

 

Datum en het programma

De avond vindt plaats op woensdag 27 juni aanstaande. De locatie is de accommodatie van voetbalvereniging BSC Roosendaal op sportpark Vierhoeven. U bent van harte welkom vanaf 18.45 uur en om 19.15 uur start het officiële programma. Sportverenigingen ontvangen hiervoor – deze week - een uitnodiging. Mocht uw vereniging geen uitnodiging ontvangen, stuur dan even een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

De inleiding van de avond wordt verzorgd door Dr. Nicolette Schipper-van Veldhoven, lector sportpedagogiek aan de Hogeschool Windesheim. Zij verricht (internationaal) onderzoek naar gewenst en ongewenst gedrag binnen de sport(omgeving) en onderwijs. Op een toegankelijke manier deelt zij haar onderzoeksresultaten.

 

Na deze inleiding hebben we twee rondes met workshops waarin praktijk ervaringen worden gedeeld en waar je zelf ook vragen kunt stellen of een praktijksituatie kunt inbrengen.

 

Wat je deze bijeenkomst komt halen

Je krijgt deze avond praktische tips en achtergrondinformatie hoe je (als trainer/coach) de jeugd motiveert en bijvoorbeeld omgaat met pestgedrag, gedragsproblemen en kinderen die extra aandacht nodig hebben (ADHD, autisme etc.). Je kunt er gelijk mee aan de slag in de praktijk!

 

In één van de workshops delen we de positieve ervaringen met pedagogische begeleiding bij Roosendaalse sportverenigingen in de afgelopen twee jaar. Maar er is ook ruimte voor vragen en om zelf een casus in te brengen.

 

Natuurlijk ontmoet je ook nog eens collega’s van andere verenigingen. Genoeg te halen dus, meld je gauw aan! Op de website www.roosendaalseuitdaging.nl staat een inschrijfformulier. Of mail naar onderstaand mailadres en vermeld je naam, vereniging, functie en telefoonnummer.

 

Wil je meer informatie, neem dan contact op met Gert de Jonge, programmamanager sport & inclusie bij de Roosendaalse Uitdaging: gert@roosendaalseuitdaging of 06-42394204