DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Column A-Gave accountants: De werkkostenregeling en de zomer barbecue

De zomer nadert en daarmee staat de vakantieperiode weer voor de deur. Ter afsluiting van de voorjaarsperiode organiseren werkgevers bij wijze van personeelsuitje vaak een bedrijfsbarbecue. Zoals dat geldt voor alle vergoedingen en verstrekkingen is de werkkostenregeling (WKR) hierop van toepassing. Volgens de WKR kunnen dat werkgevers hun personeelsleden tot 1,2% van de totale loonsom onbelaste vergoedingen en verstrekkingen geven.

Werkkostenregeling
Vergoedingen en verstrekkingen worden in beginsel fiscaal aangemerkt als loon. Voorbeelden van verstrekkingen zijn bedrijfsuitjes, een kerstpakket en een fiets van de zaak. De kosten daarvan vallen onder de WKR en zijn belastingvrij, als ze door de werkgever daartoe zijn aangewezen en zij in totaal de vrije ruimte van 1,2% van de loonsom niet overschrijden. Overschrijden de kosten de vrije ruimte, dan moet de werkgever een eindheffing van 80% betalen over het bedrag van de overschrijding. Er zijn vergoedingen en verstrekkingen waarvan de waarde op nul wordt gesteld, de zogeheten nihil waardering. Die vergoedingen en verstrekkingen kunnen dus belastingvrij worden gedaan zonder dat zij invloed hebben op de vrije ruimte.

Bedrijfsbbq op de werkplek
Organiseert u de bedrijfsbbq op de werkplek, dan zijn de kosten van hapjes en drankjes onbelast omdat daarvoor een nihil waardering geldt. Maaltijden vallen niet onder een nihil waardering. Voor maaltijden op de werkplek geldt een vaste waardering van € 3,35. Dat bedrag vormt loon voor uw werknemers. U kunt dit loon aanwijzen als eindheffingsloon, waardoor het ten koste gaat van de vrije ruimte.

Bedrijfsbbq elders
Organiseert u de barbecue buiten kantoor of bedrijf dan zijn de nihil waardering en de vaste waardering voor maaltijden niet van toepassing. De kosten van de hapjes en de drankjes kunnen dan ten laste van de vrije ruimte worden gebracht, voor zover die nog niet is gebruikt. Overschrijdt het totaal van de kosten de vrije ruimte, dan krijgt u te maken met de eindheffing van 80% over het bedrag van de overschrijding.

Personeelsvereniging

U kunt ook een personeelsvereniging oprichten,. Dat valt buiten de werkkostenregeling

In deze regeling is het mogelijk om uitgaven van de personeelsvereniging, aan bijvoorbeeld bedrijfsuitjes, personeelsfeesten, etc. onbelast te vergoeden. Tenminste, als aan een aantal voorwaarden is voldaan, namelijk:

 

1.     De personeelsvereniging moet onafhankelijk zijn

 

2.     De vereniging mag geen uitkeringen of verstrekkingen doen aan werknemers

 

3.     De werkgever mag niet meer bijdragen aan de kas van de personeelsvereniging dan de werknemers.

 

4.     Minimaal driekwart van de werknemers van dezelfde locatie mogen deelnemen

 

5.     Er wordt op incidentele basis iets georganiseerd wat als ondergeschikte voorziening gezien kan worden voor de werknemers. Een feestje bijvoorbeeld.

 

In de praktijk zien we vaak dat de werkgever de bijdrage van de werknemers verdubbelt. Op die manier draagt de werkgever nooit meer bij dan de werknemer en kan de werknemer dus genieten van het maximale fiscale voordeel van een personeelsvereniging. Want zo hoeft er geen belasting worden afgedragen over de uitgaven van een personeelsvereniging.

Wanneer aan de bovenstaande regels wordt gehouden, mag een personeelsvereniging nog steeds onbelast activiteiten organiseren. De uitgaven van de werkgever moeten wel in het werkkostenregelingsbudget worden ingedeeld, maar de uitgaven van het personeel aan de personeelsvereniging hoeven niet als loon belast te worden. Mits aan de bovenstaande voorwaarden wordt voldaan.

A-Gave Accountants

Nispensestraat 13-15

4701 CR Roosendaal

Tel. 0165-744595