DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Ken uw Wouw - juni 2018

De foto van de maand mei legde een fors kunstwerk van de in 1990 overleden Wouwse kunstenaar Kees Keijzer op de gevoelige plaat vast.

Het object, dat in 1972 is vervaardigd, is aan de westzijde van de Markt vastgemaakt aan de zijmuur van het vroegere hotel “De Kroon” en is onderdeel van een poort aan het begin van de Kroonse Gang. Het andere deel van de poort is vastgemaakt aan de muur van het pand aan de overzijde van de gang, een voormalig notarishuis. De Kroonse Gang, vroeger in gebruik als kerkenpad, verbindt momenteel wijk De Ster met de Markt. (naar: Met Kees Keijzer op ontdekkingstocht in Wouw, uitgave 2015)

Mevrouw Irma Braat uit Bremere herkende de plek op de foto en werd na loting de winnares van de meiwedstrijd. De cadeaubon van € 15, beschikbaar gesteld door Ondernemersvereniging Wouw, heeft zij inmiddels in ontvangst kunnen nemen.

Wilt u in de maand juni meedingen naar deze prijs ga dan naar www.dorpsraadwouw.nl en lees daar hoe u uw inzending op de juiste plaats krijgt. U kunt dat gedurende de gehele maand juni van 2018 doen.