DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Wouwse Avondvierdaagse start voor 49ste keer.

Wandelaars doen er goed aan op de data van maandag 25 tot en met donderdag 28 juni in hun agenda te noteren, want dan wordt voor de 49ste keer de Wouwse Avond Wandel Vierdaagse gehouden. Vier dagen kunnen wandelaars kiezen uit routes in de groene omgeving van het dorp Wouw. Jaarlijks gaan er tussen de 700 en 800 wandelaars van start. Wie vier avonden meewandelt, komt in aanmerking voor een medaille. De wandelaars kunnen kiezen uit drie routes: 6, 10 of 15 kilometer per avond. De routes lopen dit jaar richting Kruisland, Heerle en Roosendaal, terwijl op de laatste avond de inhuldigingsroute op het programma staat. Die gaat via de Hofstraat en de Roosendaalsestraat en traditiegetrouw worden daar de deelnemers in de bloemetjes gezet. Wandelaars die voor de 25ste keer meedoen, worden apart in het zonnetje gezet en krijgen de felbegeerde zilveren schoen en voor lopers die voor de 40ste keer

Lees meer...

KWF-afdeling Wouw-Heerle zoekt collectanten

Van 2 tot en met 8 september wordt in de dorpen Wouw, Heerle, Wouwse Plantage en Moerstraten de KWF-collecte voor kankerbestrijding gehouden. In de dorpen Moerstraten en Wouwse Plantage zijn inmiddels genoeg collectanten beschikbaar. In Wouw en Heerle zijn nog wat mensen nodig die een uurtje of wat op pad willen gaan in het dorp. In Wouw zijn ook twee wijkhoofden nodig om de collecte goed te laten verlopen. ,,Het is echt niet heel veel werk”, zegt Leo Touw die al jaren de inzameling coördineert, ,,de collectanten krijgen enkele straten toegewezen en kunnen zelf de geschiktste tijd kiezen om op pad te gaan.” Het werk van de wijkhoofden bestaat uit het afgeven van lijsten en collectebussen bij enkele collectanten en die weer ophalen. Bovendien komen die enkele keren bijeen om de zaak te bespreken. Wie mee wil helpen kan contact opnemen met Leo Touw op telefoonnummer 0165 - 302465 of per

Lees meer...

Romeo & Julia, een Romance in Roosendaal

ROOSENDAAL - Op zaterdag 23 juni is het Tongerloplein weer het gezellige decor van het traditionele T'pleinconcert, georganiseerd door Muziekvereniging Roosendaal en Stichting T'plein. Vanaf 15.00 uur staan Jelmer, Autumn Dream en SKOOR al garant voor een verrassend voorprogramma. Het concert zelf duurt van 16.00 tot ongeveer 17.30 uur, waarna de afterparty kan beginnen. Dit jaar is gekozen voor een toneelproductie, met muzikale omlijsting door het speciaal hiervoor geformeerde projectorkest onder leiding van Wendy Bellens. Als basismateriaal is gekozen voor

Lees meer...

De Stichting wielercriterium Steenbergen viert dit jaar zijn 75-jarig jubileum.

Ter gelegenheid van dit jubileum wordt in het weekend van 15 , 16 en 17 juni een groots opgezette wieler driedaagse georganiseerd. Het hoogtepunt hiervan zal plaatsvinden op zondag 17 juni. Op die dag organiseert de wielerstichting op uitnodiging van de K.N.W.U. de Nederlandse kampioenschappen voor jeugdwielrenners voor meisjes en jongens in de leeftijd vanaf 8 t/m 14 jaar. Maar de festiviteiten beginnen al op vrijdag 15 juni . 's morgens zal er een fiets oriëntatietocht worden georganiseerd.  's Middags wordt er een dikke banden race gehouden voor de Steenbergse basis schooljeugd, gevolgd door de Nederlandse kampioenschappen voor I.D. renners (Wielrenners met een lichamelijke of geestelijke beperking ). 's Avonds zal er die dag in de feesttent op de Markt in Steenbergen een Hollandse muziekavond worden georganiseerd. De wielerstichting heeft er bewust voor gekozen om alleen Steenbergse muzikanten te laten optreden, maar ook die staan garant voor een super gezellige Hollandse muziekavond. De

Lees meer...

Gemeenteperikelen 14 juni 2018

Roosendaal heeft een nieuw college   De wethouders van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Roosendaal zijn benoemd. Het nieuwe college bestaat naast burgemeester Jacques Niederer uit vijf wethouders. De wethouders zijn Toine Theunis en Inge Raaijmakers (beiden van de Roosendaalse Lijst), Cees Lok (VVD),  René Van Ginderen (CDA) en Klaar Koenraad (Groen Links) zijn door de gemeenteraad benoemd en beëdigd. Met die benoeming kwam een eind aan het formatieproces. Het nieuwe college gaat aan de slag met de afspraken uit het bestuursakkoord 2018-2022 ‘Roosendaal Duurzaam, Sterk, Aantrekkelijk’. Dit akkoord is op hoofdlijnen een open akkoord waarbij inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en de raad worden uitgenodigd de opgaven ‘Duurzaam, Sterk & Gezond, Aantrekkelijk Roosendaal en Goed bestuur’ te versterken en te verrijken. Er werden na het aantreden van de nieuwe wethouder vijf nieuwe raadsleden benoemd.  Sjef van Dorst (Roosendaalse Lijst), Jos Vrolijk (Roosendaalse Lijst), Anneke Eijck-Stein (VVD), Roger van Nassau

Lees meer...

IVN-wandeling Fort de Roovere en Buitenlust

De plek waar natuur en cultuur hand in hand gaan Op zaterdag 16 juni 2018 organiseert IVN Groene Zoom een wandeling in en rondom het Fort de Roovere en Buitenlust. Gelukkig is er de laatste jaren toenemende belangstelling voor het voormalige Fort de Roovere, een prachtig en interessant gebied. Fort de Roovere maakt deel uit van de West Brabantse Waterlinie. De waterlinie loopt van Steenbergen tot Bergen op Zoom en is in de 17e eeuw aangelegd. Na het opheffen van de militaire functie is Fort de Roovere een natuurgebied geworden. De oude vormen zijn nog goed in dit gevarieerde gebied te herkennen. Die variatie zorgt ook voor hoge natuurwaarden. Bij de meeste wandelingen en publicaties gaat het over de interessante historie van het gebied. In deze IVN-wandeling gaan we naast de cultuur-historische waarden ook in op de natuurwaarden. Dat natuur en cultuur heel goed samen kunnen gaan is bij Fort De

Lees meer...

DE KRANT REGIO WOUW 14 JUNI 2018 (756)