DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Ken uw Wouw – juli 2018

De foto van de maand juni neemt u mee terug naar het keizerrijk Frankrijk. Nadat de Republiek der Verenigde Nederlanden heeft plaats gemaakt voor achtereenvolgens de Bataafsche Republiek en tussen 1806 en 1810 voor het Koninkrijk Holland onder bewind van Lodewijk Napoleon wordt het land gevoegd bij het keizerrijk.

De expansiedrift van keizer Napoleon brengt het Franse leger in een onmogelijke situatie tijdens de Russische veldtocht. In feite beginnen daarmee de bevrijdingsoorlogen waarin de onderscheiden landen de Fransen terugdringen. Eind 1813 trekken Kozakken de Duits-Nederlandse grens over en trekken de Fransen zich gehaast terug in verschillende garnizoensplaatsen, waaronder Bergen op Zoom. Dat is de situatie als in Scheveningen de Prins van Oranje aan land komt. December 1813 komt Breda, ondanks Franse versterkingen uit Antwerpen, onder het juk van de bezetter uit. Een maand voordat Napoleon aftreedt en wordt verbannen naar Elba probeert een Engels leger de Fransen te verjagen uit Bergen op Zoom op 8 en 9 maart 1814. Vanuit vier kanten wordt het garnizoen aangevallen: de haven is het doelwit van onder andere de 44ste compagnie onder leiding van luitenant-kolonel George Carleton. De opmars gaat zo voorspoedig dat vrijwel ongehinderd de havenkade wordt bereikt en de versterkingen Coehoorn en Pucelle kunnen worden ingenomen. In de buurt van de Wouwpoort valt de troep van Carleton in een hinderlaag van kruisvuur. De luitenant-kolonel laat daarbij het leven, waarna de troep in wanorde terugtrekt. Op 9 maart blijken de Fransen de aanval te hebben afgeslagen en is de aanval mislukt. 900 doden en gewonden en 2000 gevangenen aan Engelse zijde zijn de tol die is betaald. Twee maanden later verlaten de Fransen de stad Bergen op Zoom. In de Grote Kerk herinneren twee eenvoudige gedenkstenen aan de strijd van 1814 en worden de officieren, waaronder Carleton, herdacht. Tenminste, tot 1972 wanneer een brand de gedenkstenen vernielt. In 2016 worden replica’s teruggeplaatst, onthuld door een nazaat van George Carleton. De luitenant-kolonel heeft zijn eigen grafsteen tegen de muur van de Lambertuskerk in Wouw.

Op de steen is de volgende tekst aangebracht:

(vertaald) “Hier ligt het lichaam van de eervolle George Carleton, kolonel in Harer Majesteits 44ste regiment, gedood bij het leiden van de aanval op Bergen op Zoom, de 8ste maart 1814, in de leeftijd van 33 jaar.” (naar: Historisch Gedenkboek 1813 van GJW Kooleman Beijnen; extract door GL Breedveld en dr HFM Huijbers). Hoewel het dorp Wouw een rol heeft gespeeld in het overleg over het ontwikkelen van de aanvalsplannen is niet duidelijk waarom de kolonel er een grafsteen heeft gekregen.

De heer Jack Maurer uit de Esdoornstraat in Heerle herkende de plek op de foto en werd na loting de winnaar van de juniwedstrijd. De cadeaubon van € 15, beschikbaar gesteld door Ondernemersvereniging Wouw, heeft hij inmiddels in ontvangst kunnen nemen.

Wilt u in de maand juli meedingen naar deze prijs ga dan naar www.dorpsraadwouw.nl en lees daar hoe u uw inzending op de juiste plaats krijgt. U kunt dat gedurende de gehele maand juli van 2018 doen.