DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Moeial voor vrijwillige chauffeurs

N-VA/PLE reikte op 15 juni opnieuw de Moeial uit, de prijs voor wie zich op een positieve manier "bemoeit" met het beleid in de gemeente Essen. De prijs ging dit jaar naar de vrijwilligers van de Essense MinderMobielenCentrale en de Handicar.

 

 

De Essense Handicar bestaat al sinds 1994.  Met een omgebouwde minibus zorgen vrijwillige chauffeurs voor vervoer voor rolstoelgebruikers en mindervaliden.  Sinds 2008 werd ze aangevuld met een MinderMobielenCentrale, waarbij de eveneens vrijwillige chauffeurs hun eigen auto inzetten.  De dispatching gebeurt vanuit Lokaal Dienstencentrum ’t Gasthuis. “Mobiliteit is een recht van iedereen,” vertelt PLE-voorzitter Geert Vandekeybus, “en gelukkig kunnen we in Essen op heel wat vrijwilligers rekenen die dat ook waarmaken.  Die willen we met deze Moeial in de bloemetjes zetten, en een steuntje in de rug geven.” N-VA-afdelingsvoorzitter Dirk Smout sluit zich daarbij aan: “Vrijwilligers hebben het niet altijd gemakkelijk, en een goede omkadering vanuit het gemeentebestuur is belangrijk.  Dat geldt op alle domeinen, en zeker voor deze mensen die dag in dag uit voor vervoer zorgen voor Essenaren die dat echt nodig hebben.  Zo maakte de keuze van het gemeentebestuur om de Handicar op gas te laten rijden het leven voor hen niet gemakkelijk, al zijn de kinderziektes nu gelukkig voorbij.  Maar een schouderklop verdienen ze zeker.”

 

Felicitaties van minister Weyts

 

Ook Vlaams minister van mobiliteit Ben Weyts (N-VA), die voor de uitreiking een videoboodschap opnam, deelt die mening : “Voor mensen die minder goed te been zijn is het niet altijd gemakkelijk om zich te verplaatsen.  Gelukkig kunnen we daarvoor in Vlaanderen op duizenden vrijwilligers rekenen.  Daarom vind ik de waardering die N-VA/PLE uitdrukt voor de chauffeurs van de Essense Handicar en MinderMobielenCentrale meer dan terecht.” Alles samen zorgen 27 vrijwillige chauffeurs dat ook minder mobiele Essenaren op hun bestemming kunnen raken.  Dat daar nood aan is, bewijzen de cijfers : in 2017 werd voor meer dan 80.000 km vervoer gezorgd !

 

Zwembad De Vennen herdacht

 

Voorafgaand aan de Moeial-uitreiking huldigde N-VA/PLE ook de herdenkingsboom voor zwembad De Vennen in.  Dat bad werd in 1972 aan de Sint-Antoniuskerk geopend.  Meer dan veertig jaar lang leerden honderden schoolkinderen er zwemmen.  In 2015 werd het zwembad gesloopt, zonder dat er een alternatief werd voorzien.  Om te herinneren aan het zwembad liet N-VA/PLE daarom een boom planten in gemeentelijk herdenkingspad aan de Paterstuin aan het College.  Met een korte plechtigheid werd de vraag naar een volwaardig alternatief voor de Essense zwemmers zo kracht bijgezet.