DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Gemeenteperikelen 5 juli 2018

Veel aanvragen bij de gemeente voor zonneparken 

 

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad van Roosendaal voor om “ontwerpverklaringen van geen bedenkingen” af te geven voor de realisatie van zonneparken nabij de snelweg A58 én nabij de Evertkreekweg.

 

 

 

Deze aanleg van zonneparken is op dit moment in strijd met het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied Roosendaal en Nispen’. Om uiteindelijk de omgevingsvergunningen te kunnen verlenen zijn verklaringen van geen bedenkingen van de gemeenteraad van Roosendaal noodzakelijk. Ook voor een perceel grond langs de A58 op de plaats waar nu de melkbussen staan en voor een perceel in de Spellestraat lopen aanvragen om zonneparken aan te leggen.

 

 

 

 

 

Inspraakprocedure en overleg bestemmingsplan "Gebrande Hoef II"

 

 

 

Voor een braakliggend terrein aan de Gebrande Hoef in Moerstraten heeft een ontwikkelaar een plan getekend voor de bouw van nieuwe woningen. Dit plan is vertaald naar een voorontwerpbestemmingsplan en dat ligt ter inzage.

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de voorontwerpversie van het bestemmingsplan vrijgegeven voor inspraak. Ook wordt het plan voorgelegd aan de provincie en een aantal overleginstanties die het plan zullen toetsen.

 

 

 

 

 

Roosendaal wil verder met startersleningen

 

 

 

De Gemeente Roosendaal is deelnemer aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). De gemeente Roosendaal stort geld in dit fonds. De SVn verstrekt leningen op gunstige voorwaarden aan starters op de woningmarkt in Roosendaal. De starterslening is zo succesvol dat het budgetplafond bijna is bereikt. Daarom wordt er opnieuw geld vrijgemaakt.

 

 

 

De starterslening biedt starters op de koopwoningmarkt de mogelijkheid om op een verantwoorde manier extra geld te lenen. Voor starters wordt het daarom mogelijk om toch een huis te kopen. Sinds de start van de regeling in 2010 verstrekte de gemeente Roosendaal al 539 startersleningen.

 

Het college van burgemeester en wethouders stelt aan de gemeenteraad voor om voor 2018 een extra budget van € 1.000.000 beschikbaar te stellen. Op die manier kunnen ook aanvragen in de toekomst gehonoreerd worden.

 

Wethouder Toine Theunis zegt in een reactie: ,,De gemeente Roosendaal zet onverminderd door om starters op de woningmarkt op weg te helpen. We stellen aan de gemeenteraad voor om een miljoen vrij te maken, zodat we ook in de toekomst onze starters kunnen blijven ondersteunen.”

 

 

 

 

 

Roosendaal doet mee aan proeftuin aardgasvrije wijken

 

 

 

Roosendaal vraagt subsidie aan bij het Ministerie van Buitenlandse Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Met deze subsidie wil de gemeente het mogelijk maken om samen met de woningcorporatie Alwel, in totaal 779 appartementen in de wijk Westrand 'van het gas los te maken’ en aan te sluiten op het warmtenet in de gemeente.

 

 

 

Het ministerie stelt 85 miljoen euro beschikbaar voor gemeenten die in 2018 al starten met een proeftuin voor het aardgasvrij maken van bestaande wijken. In deze proeftuinen leren gemeenten hoe samen met bewoners, woningcorporaties, netbeheerders, energieleveranciers en andere partijen een wijk succesvol van het gas afgehaald kan worden. Met de ondertekening van het klimaatakkoord van Parijs in 2015 heeft Nederland zich gebonden aan maatregelen om de klimaatverandering tegen te gaan. Het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving is hiervan een belangrijk onderdeel. Verlaging van het gebruik van aardgas in de gebouwde omgeving, is ook een belangrijke ondersteuning voor de beperking van de gaswinning in Groningen. Nieuwbouwwijken, zoals De Hoogt in Wouw worden niet meer aangesloten op het landelijke gasnet. Bouwers in deze wijk moeten alternatieven zoeken in de vorm van aardwarmte of zonne-energie.

 

 

 

 

 

Subsidie aanvragen voor het jaar 2019

 

 

 

Van 1 juli tot 1 oktober 2018 kunnen Roosendaalse organisaties subsidie voor 2019 aanvragen. Het gaat om subsidie voor activiteiten op het gebied van cultuur en recreatie, onderwijs, sport, sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening in de gemeente Roosendaal. Op de gemeentelijke website www.roosendaal.nl/subsidies staat uitgelegd wie er subsidie kan aanvragen, waarvoor en op welke wijze deze subsidie verstrekt zal worden.

 

Naast de gebruikelijke subsidieregelingen heeft de gemeenteraad specifiek geld beschikbaar gesteld voor maatschappelijke initiatieven. Alle subsidies kunnen eenvoudig en veilig online aangevraagd worden. Belangrijk is dat de aanvragers hun subsidieaanvraag voor 2019 indienen tussen 1 juli en 1 oktober 2018. Kijk voor meer informatie op www.roosendaal.nl/subsidies of neem contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

 

 

 

Raadsleden bezorgd over communicatie naar en met bewoners

 

 

 

,,De Nieuwstraat en de bioscoop, de problemen bij Kerncentrale Doel, overlast rondom een Poolse supermarkt; de laatste tijd veranderen allerlei zaken in en rondom onze gemeente in de uitvoering al snel in hoofdpijndossiers. De oorzaak volgens ons? Gebrekkige communicatie.”, dat schrijven acht raadsleden namens hun fractie in de Roosendaalse gemeenteraad.

 

 

 

Met het recente bestuursakkoord in de hand, waarin de intentie wordt uitgesproken om te zorgen voor betere verbinding met inwoners, lijkt de tijd rijp voor een betere communicatieve aanpak. ,,In een steeds complexere en snellere communicatiesamenleving, moet communicatie geen ondergeschoven kindje zijn maar een prominente plek krijgen in beleid en uitvoering”, geven de raadsleden als hun mening. Zij willen dat voortaan bij ieder raadsvoorstel een compacte communicatieparagraaf wordt gevoegd. Daarin moet staan in welke mate inwoners betrokken worden bij het voorstel en welke communicatiemiddelen worden ingezet in de diverse stadia van het project of voorstel.

 

 

 

 

 

Opneming Islamitische school in plan van scholen 2019-2022

 

 

 

De Stichting Islamitisch Primair Onderwijs (SIPO) heeft bij de gemeenteraad van Roosendaal een verzoek ingediend om per 1 augustus 2019 een nieuwe Islamitische basisschool op te richten in Roosendaal.

 

 

 

SIPO heeft al scholen in Breda en Bergen op Zoom en merkt een duidelijke belangstelling en behoefte in Roosendaal. Op basis van de Wet Primair Onderwijs is aan de gemeente Roosendaal een Plan van Scholen gevraagd waarin de aanvraag, uitgaande van de levensvatbaarheid van de school, wordt goedgekeurd of afgewezen. Na goedkeuring zal de Minister van Onderwijs over deze aanvraag een definitieve beslissing nemen. Op basis van de informatie die SIPO heeft aangeleverd blijkt dat er in de gemeente Roosendaal geen andere school met deze religieuze inslag is. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad van de gemeente Roosendaal daarom voor in te stemmen met het Plan van Scholen 2019-2022. Overigens had de gemeente eerder al een Islamitische school die na enkele jaren wegens gebrek aan leerlingen weer gesloten werd.