DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Column advocatenkantoor Wouw: De exhibitieplicht

Voor of in een procedure kan de situatie ontstaan dat je iets wilt of moet bewijzen, maar daarvoor afhankelijk bent van stukken of gegevens die alleen de wederpartij heeft. Bijvoorbeeld een origineel contract of een originele arbeidsovereenkomst, wanneer je die zelf kwijt bent. Het is logisch dat de wederpartij die bewijsstukken niet graag zal afgeven.

De Wet geeft een oplossing daarvoor met de zogenaamde exhibitieplicht: een vordering tot het afgeven van bepaalde bescheiden. Degene die daarbij een rechtmatig belang heeft, kan op zijn kosten inzage, een kopie of een uittreksel vorderen van bescheiden die de wederpartij in zijn bezit heeft. Deze bescheiden moeten wel betrekking hebben op een rechtsbetrekking waarbij de wederpartij partij was.

Weigering om aan de vordering te voldoen kan alleen wanneer daarvoor gewichtige redenen zijn. Ook wordt de vordering afgewezen wanneer redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de rechter ook zonder die bescheiden tot een afgewogen oordeel kan komen.

Kortom, heeft u een vordering, maar bent u voor het slagen daarvan afhankelijk van bescheiden die de wederpartij in bezit heeft, dan kan de exhibitievordering een prima middel zijn om uw zaak in gang te zetten en tot een goed einde te brengen. Zit u in zo’n situatie? Neem dan gerust contact op.

 

Toine Dielissen

 

Advocatenkantoor Wouw

Plantagebaan 55

4724 CJ Wouw

Tel. 0165-743100