DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Sint Nicolaasvereniging Wouw gaat collecteren en houdt kledinginzameling

Op  zondag 18 november a.s. zal Sinterklaas met zijn pieten weer een bezoek brengen aan Wouw. De Sint Nicolaasvereniging Wouw is al druk bezig met de voorbereidingen  hiervoor en om Sinterklaas en zijn Pieten een warm welkom te heten en een verrassend programma voor de kinderen te presenteren houdt de vereniging een huis aan huis collecte in Wouw.

Van 14 t/m 27 oktober a.s. zullen medewerkers met de collectebus langs de deuren gaan. Ook houdt de Sint Nicolaasvereniging weer haar halfjaarlijkse kledinginzamelingsactie. Op maandagavond 22 oktober en dinsdagavond 23 oktober a.s. kunnen mensen tussen 18.00 en 20.00 uur hun oude kleding, schoenen en tassen inleveren bij de fam. Borghouts, Roosendaalsestraat 57, in Wouw. Mensen die kleding hebben maar niet in de gelegenheid zijn om deze af te geven kunnen bellen naar telnr. 06-13173688, waarna de kleding zal worden opgehaald. In 2019 bestaat de vereniging 100 jaar en met de opbrengst wil de vereniging een aantal speciale activiteiten organiseren ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de vereniging.