DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Genealogische dag

In het museum “De Holle Roffel” in Kruisland wordt, evenals voorgaande jaren, een genealogische dag gehouden en wel op zaterdag 13 oktober.

 

Genealogie is tegenwoordig al behoorlijk ingeburgerd en voor veel mensen een fantastische vorm van vrijetijdsbesteding. Vele zijn nieuwsgierig en vragen zich af waar hun voorouders vandaan kwamen, hoe ze woonden en leefden. Er zal, zoals gebruikelijk, veel aandacht gegeven worden aan stamboomonderzoek. Door de medewerking van de heer C. Maas uit Steenbergen zal iedereen met vragen over zijn of haar familie bij hem aan het goede adres zijn. Hij heeft immers, door de jaren heen, een geweldige ervaring opgebouwd over alles wat de genealogie betreft. Door zijn onderzoek in de diverse regionale archieven van de omliggende gemeentes en zijn speurtochten op internet heeft hij meer dan 300.000 namen in zijn computer zitten die op een of andere manier met elkaar in familieverband verbonden zijn. De meeste families hebben betrekking op het gebied van West Brabant en de Noorderkempen van België en bestrijken een gebied van 1400 tot heden. Uit zijn gegevensbestand heeft hij inmiddels een 50-tal families gebundeld in boekvorm en deze worden uitgegeven door de Holle Roffel. Zij liggen ter inzage in het museum. Deze boeken zijn verfraait met wetenswaardigheden, anekdotes en voorzien van afbeeldingen van bidprentjes. Gelijktijdig met deze genealogische dag zal er een kleine tentoonstelling gehouden worden over alles wat met genealogie te maken heeft, zoals oude documenten, foto’s, trouwboekjes en diverse aandenken van vroeger in de vorm van communie platen en dergelijke. Verder kan men uittreksels bekomen van andere families. Daarbij denken we aan familiebladen, kwartierstaten en stambomen. Ook kunnen er kopieën gemaakt worden van de aanwezige bidprentjes. Al met al belooft het een zeer interessante dag te worden.

 

Genealogische dag en bezichtiging van het museum, toegang € 1,50.

 

 Museum “De Holle Roffel” Markt 20 Kruisland. Museum open zaterdag 13 oktober van 11.00 uur tot 17.00 uur. Verdere inlichtingen:  D. Koevoets tel. 0167-532771.