DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Omgang in Wouw is een racebaan

De straat Omgang in Wouw is één van de drukste wegen in het dorp. Verkeer vanuit Heerle en Steenbergen dat richting Roosendaal dan wel richting Wouwse Plantage rijdt, komt over deze weg om vervolgens via de rotonde in de Molensingel verder te rijden.

 

Ditzelfde geldt in omgekeerde richting vanuit Roosendaal of Wouwse Plantage naar Heerle en Steenbergen toe. Omdat deze weg ook onderdeel uitmaakt van de route naar onder meer basisschool De Stappen, maken veel fietsende kinderen gebruik van deze straat. Zeker nu kinderen vanuit Moerstraten ook naar Wouwse scholen gaan, levert dit extra veel fietsverkeer op. Vanwege het feit dat deze weg een belangrijke verkeersader door Wouw is, lijken de drukte en de diverse verkeersstromen almaar toe te nemen. Vooral veel en kolossaal groot landbouwverkeer gebruikt deze weg. Bij de aanleg van deze straat rond 1970 had de Omgang nog niet de functie van doorgaande verkeersader. Er was toen nog een echte woonstraat. De Omgang is inmiddels aangeduid als 30 km-zone, mede omdat de straat in de bebouwde kom ligt. In de praktijk rijden de meeste weggebruikers er echter harder dan de toegestane 30 km, zelfs de 50 km-grens wordt menigmaal zichtbaar overschreden. Bewoners aan, en gebruikers van, de Omgang voelen zich niet meer veilig. Daar komt nog bij dat veel weggebruikers voorrang nemen op de zijstraten die op de Omgang uitkomen. De fractie van de Roosendaalse Lijst ontvangt steeds meer verontruste signalen over de verkeerssituatie op de Omgang. Daarom heeft de fractie het college van burgemeester en wethouders van de gemeente benaderd met een aantal vragen. Cor Gabriëls en Eric de Regt willen van het college weten of zij bekend zijn met de situatie en of ze de mening van de fractie delen dat de veiligheid in deze straat voor gebruikers en omwonenden in het geding is. Meteen rijst ook de vraag of er in de Omgang wel eens gecontroleerd wordt op de maximumsnelheid van 30 km. De briefschrijvers willen ook weten of er verkeerstellingen in deze straat zijn gedaan en wat voor beeld dat oplevert. Op het stadskantoor in Roosendaal is niet over de verkeersveiligheid op de Omgang bekend. Wethouder Cees Lok heeft geen signalen vanuit de bevolking gekregen. Toch wil hij een onderzoek laten doen op deze weg. ,,En ik kom graag in contact met bewoners die hierover geklaagd hebben bij de Roosendaalse Lijst”, geeft hij aan. Wanneer het onderzoek plaats gaat vinden is op dit moment nog niet bekend.