DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Roosendaal hijst regenboogvlag op Coming Out Day

Wethouder Klaar Koenraad heeft vandaag, op internationale Coming Out Day, de Regenboogvlag voor het Oude Raadhuis gehesen. Deze vlag staat voor diversiteit en gelijkheid voor alle mensen.

Het hijsen van de vlag vond plaats in bijzijn van Rick Davies van het COC West-Brabant en Björn Rommens, voorzitter van de jongerenraad Roosendaal. Wethouder Klaar Koenraad wil met het hijsen van de vlag laten zien dat: “Er in Roosendaal plek is voor iedereen, ongeacht je afkomst en van wie je houdt”. Om dit belang te onderstrepen wordt morgen door de gemeente Roosendaal samen met minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en andere gemeenten een intentieverklaring voor een lokaal emancipatiebeleid ondertekend. Met deze intentieverklaring verklaart de gemeente Roosendaal een Regenboogstad te willen zijn en onderschrijft zij daarmee het Regeerakkoord uit 2017 waarin is opgenomen: “In Nederland is iedereen gelijkwaardig, heb je de vrijheid om te houden van wie je wilt en zichtbaar jezelf te kunnen zijn. Waar die vrijheid wordt beknot, er gediscrimineerd wordt of zelfs mensen niet veilig zijn, treedt de overheid actief op”. Uiterlijk 1 maart 2019 moet een meerjarenplan voor Roosendaal gereed zijn. Wethouder Klaar Koenraad: “Door het tekenen van deze overeenkomst laten we zien dat dit niet alleen woorden zijn. Op allerlei manieren geeft de gemeente hier invulling aan. We gaan bijvoorbeeld in gesprek met inwoners om behoeften en wensen op te halen; geven voorlichting op school en hebben contact met verenigingen verbonden aan een van de doelgroepen. Ook in Roosendaal wordt  iedereen geaccepteerd zoals hij is en ondersteunen we iedereen die zich nog niet open durft te stellen of zich niet geaccepteerd voelt”.