DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Bevrijdingsconcert Roosendaal

Dit jaar wordt door het comité ‘Herdenken en Vieren’ voor de 5e keer het bevrijdingsconcert georganiseerd in de grote zaal van schouwburg De Kring te Roosendaal. Het concert vindt plaats op donderdagavond 25 oktober a.s.   Met dit bevrijdingsconcert staat het gemeentebestuur en de inwoners van Roosendaal stil bij de bevrijding van de stad en de dorpen van onze gemeente in 1944. Ieder jaar wordt aan een andere culturele vereniging en/of organisatie gevraagd om het concert te verzorgen.   Harmonieorkest ‘Oranje’   Dit jaar wordt het concert verzorgd door harmonieorkest ‘Oranje’ uit Wouw onder leiding van Pieter Vandermeiren. Dit orkest heeft een gevarieerd en passend programma samengesteld met een mooie balans tussen ‘herdenken’ en ‘vieren’. Voor dit concert heeft Oranje drie bijzondere gasten uitgenodigd: de zandkunstenares Colette Dedyn, de sopraan Hanne Roos en de xylofonist Ward de Ketelaere.  Veteranen   Met het concert wordt tevens lokaal invulling gegeven aan de Veteranendag. Alle veteranen in de gemeente Roosendaal hebben inmiddels een

Lees meer...

Sint Nicolaasvereniging Wouw gaat collecteren en houdt kledinginzameling

Op  zondag 18 november a.s. zal Sinterklaas met zijn pieten weer een bezoek brengen aan Wouw. De Sint Nicolaasvereniging Wouw is al druk bezig met de voorbereidingen  hiervoor en om Sinterklaas en zijn Pieten een warm welkom te heten en een verrassend programma voor de kinderen te presenteren houdt de vereniging een huis aan huis collecte in Wouw. Van 14 t/m 27 oktober a.s. zullen medewerkers met de collectebus langs de deuren gaan. Ook houdt de Sint Nicolaasvereniging weer haar halfjaarlijkse kledinginzamelingsactie. Op maandagavond 22 oktober en dinsdagavond 23 oktober a.s. kunnen mensen tussen 18.00 en 20.00 uur hun oude kleding, schoenen en tassen inleveren bij de fam. Borghouts, Roosendaalsestraat 57, in Wouw. Mensen die kleding hebben maar niet in de gelegenheid zijn om deze af te geven kunnen bellen naar telnr. 06-13173688, waarna de kleding zal worden opgehaald. In 2019 bestaat de vereniging 100 jaar en met de opbrengst wil

Lees meer...

Notariële column door notaris Mr Ellen Bongaerts: Denkt u nog aan de kindsdelen?

Bij het overlijden van een langstlevende ouder is het interessant om na te gaan of er nog sprake is van een kindsdeel uit de erfenis van de ouder die als eerste is overleden. Dit kan een belangrijke invloed hebben op de hoogte van de erfenis van de langstlevende. Ook kan het van belang zijn om vóór het overlijden van de langstlevende ouder stil te staan bij een dergelijke vordering en om de verjaringstermijn tijdig te stuiten. In de meeste gevallen moeten kinderen bij overlijden van de eerste ouder wachten op hun gedeelte van de erfenis totdat de langstlevende ouder overlijdt. De kinderen zitten in de “wachtkamer”. Dat ‘wachten’ kan lang duren, waardoor op het moment dat de langstlevende ouder overlijdt niet meer altijd wordt gedacht aan het kindsdeel. Als alleen dezelfde kinderen de erfgenamen zijn van de langstlevende ouder en de verhoudingen goed zijn, hoeft het vergeten van kindsdelen niet problematisch

Lees meer...

RTC Zomerlust en Kindervakantiewerk slaan de handen ineen

In Wouwse Plantage is een bijzondere samenwerking tot stand gekomen. Rijwieltoerclub Zomerlust en het Kindervakantiewerk gaan samenwerken tijdens de komende ATB-tocht op zondag 21 oktober. ,,We hebben bij die tocht veel verkeersregelaars nodig en omdat een aantal van onze leden andere werkzaamheden hebben binnen de organisatie, hebben we de leiding van het kindervakantiewerk benaderd”, zegt Richard Bals van RTC Zomerlust. Voor die hulp krijgt het Kindervakantiewerk in Wouwse Plantage een deel van het inschrijfgeld en dat geld is hard nodig voor

Lees meer...

Rikken in Moerstraten

Op zondag 21 oktober as. wordt er weer een rikmiddag in Café de Bakker in Moerstraten gehouden. Zoals altijd begint deze middag om 14.00 uur en zal de prijsuitreiking plaatsvinden rond 17.15 uur. Afgelopen maand was de start voor dit veertiende seizoen nog wat stroef. Mede door de vele activiteiten in de omgeving zoals de viering van 750 jarig bestaan van Roosendaal én het slechte weer was de opkomst niet groot. Maar dat weerhield Gonny Dam er niet van om met het hoge aantal van 132 punten als winnares van deze middag te voorschijn te komen. Zij bleef daarmee Janus van Etten met 117 punten royaal voor. Direct daarna kwam Janus Dam met 115 punten. De volgende ereplaatsen gingen naar An Boden met 109 punten, Piet Dekkers met 107 punten, Peter Rademakers met 101 punten en ex aequo Jan Baselier en Annemieke Elst met 94 punten. Op de twaalfde plaats

Lees meer...

Rijbewijskeuringen in Roosendaal

Roosendaal - Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen op 25 oktober en 29 november in Wijkcentrum de Bergspil, Tolbergcentrum 158 medisch laten keuren voor de verlenging van hun rijbewijs.  Een afspraak maken met de arts kan via Regelzorg Rijbewijskeuringen. Telefonisch: 088 23 23 300.  Zelf een datum plannen: www.regelzorg.nl. Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 40,00. Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is het tarief € 60,00. Voor de keuring is een Gezondheidsverklaring nodig. Dit keuringsformulier is verkrijgbaar bij de meeste gemeenten, het CBR of Regelzorg. Advies is om ten minste vijf maanden voor het verlopen van het rijbewijs een afspraak te maken voor de keuring.             

Lees meer...

DE KRANT REGIO WOUW 11 OKTOBER 2018 (760)