DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Café Potters gaat nog één keer open

In 2019 wordt het vroegere café ’t Trefpunt gesloopt. In Wouw en omgeving ging iedereen vroeger naar ‘d’un Potter’. Menig huwelijks- en jubileumfeest werd er gevierd. Verenigingen waren er kind aan huis, biljartclub maakten gebruik van de biljarts die in de caféruimte stonden.

Na Jac en Annie Potters-Nefs wisselden de kasteleins in snel tempo af. Tot het café uiteindelijk werd omgedoopt tot ‘M’n Vriendin’ en in 2017 werd het horecabedrijf voorgoed gesloten. In de afgelopen periode werd er druk onderhandeld over de bouw van appartementen op deze plaats en in 2019 zal waarschijnlijk de goedkeuring komen en wordt het vroegere café met de grond gelijk gemaakt. Toch kan Wouw nog een keertje naar De Potter, twee keer eigenlijk, want Karel Schrooyen kwam met het idee om voor al die mensen die er ooit gefeest hebben en de verenigingen die er gevestigd waren, een reünie te houden. Dat zou op 7 april volgend jaar moeten gebeuren. Met een groepje mensen met onder meer Peter Buijs, Jan van Oers en woordvoerder Frenk Theuns wil men er een bijzondere avond van maken. Meteen kwam het idee bovendrijven om ook het vroegere carnavalsbal voor de kinderen nog een keer te herhalen. Dat zou dan op zondag 3 maart moeten gebeuren. Er zijn al contacten met Jac en Annie Potters geweest en die willen in elk geval hun medewerking geven. Hoe het allemaal gaat lopen en hoe het nostalgische feest vorm gaat krijgen is nog niet duidelijk. ,,Maar ook Kees Withagen, de eigenaar van het pand, staat helemaal achter het idee en geeft zijn medewerking”, geeft Frenk Theuns aan. Een datum waarop de sloop begint is nog niet bekend. Eerst moeten de plannen goedgekeurd worden en moet 70% van de appartementen verkocht zijn, maar er is inmiddels zoveel vraag naar, dat dat laatste wel zal lukken.