DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Notariële column door notaris Mr Ellen BongaertsAandachtspunten bij koop van een garagebox of parkeerplaats

 

Iedereen weet wel dat bij aankoop van een huis of zakelijk gebouw de eigendom pas overgaat na ondertekening van een akte van levering bij de notaris en inschrijving in het kadaster. Hoe zit dat met een losse garagebox of een parkeerplaats?

Voor de wet zijn dit ook “registergoederen”; goederen die wettelijk verplicht zijn ingeschreven in een openbaar register, het kadaster. Overdracht van registergoederen dient plaats te vinden via een notariële akte van levering gevolgd door registratie bij het kadaster.

Een garagebox of parkeerplaats kan een zelfstandig kadastraal perceel zijn, of een appartementsrecht. Het is belangrijk om, voordat de koop wordt gesloten, te weten wat u koopt.

Bij een appartementsrecht krijgt u te maken met een vereniging van eigenaars waar doorgaans onder meer de verzekering loopt en een reservefonds is voor onderhoud. Bij een appartementsrecht is vaak opgenomen in de splitsingsakte dat een garagebox of parkeerplaats alleen maar mag worden overgedragen aan een andere eigenaar in het appartementencomplex. De reden hiervoor is dat men heeft willen voorkomen dat de parkeerplaatsen eigendom worden van mensen die helemaal niet in het appartementencomplex wonen. Soms is de reden van het verbod om een parkeerplaats aan te kunnen kopen gelegen in gemeentelijke regels die voorschrijven dat er bij iedere woning in een appartementencomplex ten minste één parkeerplaats of garagebox moet horen. Het is dus van belang om zowel bij verkoop als bij aankoop eerst te onderzoeken of u met een appartementsrecht of met een zelfstandig kadastraal perceel te maken heeft. Als u daar niet uitkomt, dan kan dit altijd via een notaris worden nagevraagd.

Als u weet wat voor vlees u in de kuip heeft, is het van belang dat er een koopovereenkomst wordt opgesteld. Dit kunt u eventueel zelf doen, maar verstandiger is het om dit door een makelaar of door de notaris te laten doen. Hierdoor kunnen nare financiële vergissingen worden voorkomen. Om hiervan een voorbeeld te geven: meestal staat op de verkoop van een parkeerplaats aan een niet mede-eigenaar binnen de vereniging van eigenaars vaak een boete. Hoge bedragen zijn hierbij geen uitzondering.

Een ander struikelblok kan de overdrachtsbelasting zijn. Bij verkrijging van een onroerende zaak moet in beginsel 6% overdrachtsbelasting over de waarde worden betaald. Het tarief bij verkrijging van woningen bedraagt echter 2%. De belastingdienst verstaat onder woningen: onroerende zaken die op het moment van de overdracht naar hun aard bestemd zijn voor bewoning. Tot een woning behoren ook zogenaamde “aanhorigheden”. Dit zijn bijvoorbeeld: een tuin, garage, schuur of serre.

Een garagebox of parkeerplaats die vlak bij uw eigen woning ligt, wordt door de fiscus gezien als “aanhorigheid” behorend bij de woning. Daar hoort dan een tarief voor de overdrachtsbelasting bij van 2%. Is de garagebox of parkeerplaats wat verder weg gelegen, dan geldt het tarief van 6%. Een en ander is afhankelijk van de feitelijke omstandigheden. Het afspreken van het lage tarief terwijl het hoge van toepassing is, is zelfs strafbaar. Er kan dan door de fiscus een naheffingsaanslag met een boete worden opgelegd.

Kortom, heeft u plannen tot verkoop of aankoop van een garagebox of parkeerplaats, neem eerst contact op met ons kantoor.

 

Notariskantoor Wouw

Lenaertsstraat 24, Wouw

Tel. 0165-301280