DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Herfst(tinten) op landgoed 'Lindonk'

Op zondag 6 oktober a.s. organiseert IVN-Groene Zoom te Bergen op Zoom 'n natuurexcursie op het landgoed 'Lindonk', zuidelijk gelegen van het landgoed Mattemburgh aan de Antwerpsestraatweg. De aanvang is gepland om 10:00 uur. Het startpunt is de parkeerplaats op de hoek van Antwerpsestraatweg / Beukendreef.  De excursie gaat ongeveer anderhalf uur duren.

Het gebied, met als eigenaar het Brabants Landschap, heeft een oppervlakte van ongeveer 70 ha. Het maakt deel uit van de Brabantse Wal, een steilrand met een lengte van ongeveer 25 km. De westzijde van dit landgoed geeft een prachtig uitzicht op het Markiezaatsmeer. Ook de zuidzijde van het gebied is het bekijken meer dan de moeite waard.

Als rode draad loopt door de excursie het onderwerp herfst, met de nodige aandacht voor de decoratieve bladverkleuringen en het ontstaan hiervan.

De sapstromen spelen hier de hoofdrol. Bomen vervullen een belangrijke functie in de natuur. Zij zorgen er immers voor, dat CO2 onder invloed van zonlicht en water omgevormd wordt tot koolhydraten.

 

Verder komen aan de orde onderwerpen, gelijk de begroeiingen op de steile hellingen, hoogte-liggingen, de specifieke eigenschappen van bepaalde boomsoorten en de relatie met de ondergrond.