DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Gemeenteperikelen 17 december 2019

Zeventig mezenkastjes in Heerle om de eikenprocessierups te bestrijden

Wethouder Patrick van der Velden van de gemeente Bergen op Zoom en wethouder Inge Raaijmakers van de gemeente Roosendaal hingen enkele weken geleden mezenkastjes op in Heerle. Dat deden ze samen met een aantal actieve en gemotiveerde inwoners. In totaal werden er 70 mezenkastjes opgehangen in het dorp.

Naar aanleiding van de overlast van de eikenprocessierups afgelopen zomer, ontstond bij deze groep inwoners het idee om zelf in actie te komen voor de bestrijding van de rupsenplaag. Daarom dienden zij een voorstel in voor het beschikbaar stellen van mezenkastjes bij zowel de gemeente Roosendaal als Bergen op Zoom. Uit onderzoek bleek dat vooral koolmezen een natuurlijk vijand zijn van de rups. Beide gemeenten waren onder de indruk van het goed onderbouwde voorstel en stelden ieder 35 mezenkastjes beschikbaar. Deze 70 mezenkastjes werden op strategische plekken opgehangen in de omgeving van de Zoomvlietweg. Wethouder Inge Raaijmakers zegt in een reactie: ,,onze complimenten voor dit zorgvuldig voorbereide en onderbouwde bewonersinitiatief. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe wij dit soort initiatieven toejuichen en steunen. Ik wil daarom al onze inwoners oproepen om ideeën en voorstellen die betrekking hebben op de openbare ruimte in hun buurt met ons te delen. We bekijken graag hoe we kunnen helpen en samenwerken.” De vrijwilligers uit Heerle hebben niet alleen de vogelhuisjes opgehangen. Ze gaan ook het onderhoud en de jaarlijkse schoonmaakbeurten voor hun rekening nemen.

 

Gratis parkeren in Roosendaal

 

Het college van burgemeester en wethouders wijst ieder jaar aan op welke nationale feestdagen er gratis geparkeerd mag worden in Roosendaal.

 

Voor 2020 zijn dat Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, de beide Paasdagen, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartdag. De beide Pinksterdagen en de beide Kerstdagen. Bij een aantal van tevoren aangewezen festiviteiten mogen de toegestane geluidsnormen worden overschreden. Bijvoorbeeld tijdens carnaval, Koningsdag en de kermis. Het geluid blijft ook bij deze festiviteiten wel binnen bepaalde maximale normen. Voor 2020 zijn evenementen aangewezen die voor de gehele stad bedoeld zijn en op meerdere locaties gelijktijdig plaatsvinden.

 

 

Roosendaal zet leningen voor starters en verduurzaming voort in 2020

 

Het kopen van een eerste woning, het isoleren van een huis en een huis veiliger of levensloopbestendig maken. Het is mogelijk met de starters-, stimulerings- en verzilverleningen die gemeente Roosendaal in 2020 voortzet.

 

Wethouder Toine Theunis zegt hierover: ,,De gemeente Roosendaal zet onverminderd door om starters en huiseigenaren die hun woning willen verduurzamen op weg te helpen. In Roosendaal is het goed wonen, dit willen we voor zoveel mogelijk inwoners bereikbaar maken.” 

Voor starters op de woningmarkt is het momenteel niet gemakkelijk een eerste huis te kopen. Met de starterslening worden woonstarters geholpen met een aanvullende lening. Daarmee kunnen starters net wat meer lenen dan de maximale lening van de bank en worden kansen op de woningmarkt vergroot. Sinds de start van de regeling in 2010 verstrekte de gemeente Roosendaal 654 startersleningen. Inwoners die hun woning of bedrijfspand willen verduurzamen, hun woning veiliger of levensloopbestendig willen maken, kunnen de stimulerings- of verzilverlening aanvragen. De stimuleringslening is inmiddels door 222 inwoners aangevraagd. De verzilverlening, die gebruik maakt van de overwaarde van een woning, is tot nu toe aan twee inwoners toegekend. De verzilverlening kan ook worden ingezet om kinderen uit het gezin te helpen bij de aankoop van een eerste woning.

 

Vijf Koninklijke Onderscheidingen voor brandweerlieden

 

Burgemeester Han van Midden reikte vrijdagavond 1 november aan vijf brandweerlieden uit de gemeente een Koninklijke onderscheiding uit.

 

De heren Kees Kramer, Christiaan Mouwen, Ruud Weterings, Paul van Oers en Ad Potters werden allemaal benoemd tot Lid in De Orde van Oranje-Nassau.

 

 

Acht gemeenten en de bibliotheek willen kwalitatief goed bibliotheeknetwerk

 

Per 1 januari 2020 heeft regio West-Brabant West één bibliotheek namelijk Bibliotheek West-Brabant. Op die datum fuseren bibliotheek VANnU en bibliotheek Het Markiezaat.

 

De acht gemeenten zijn Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Zundert, Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht. Ze willen met de nieuwe bibliotheek een kwalitatief goed bibliotheeknetwerk in de regio behouden. Naast de voordelen van de schaalvergroting, is er voor de betrokken gemeentes voldoende ruimte voor eigen lokale keuzes. Iedere gemeente die aangesloten is bij de Bibliotheek West-Brabant neemt een basispakket af. Dit basispakket met leesbevordering en bestrijding van laaggeletterdheid is onderdeel van de overeenkomst. Extra producten en diensten die een gemeente in zijn subsidiebeschikking opneemt zijn deel van het pluspakket. Bij de Bibliotheek West-Brabant werken negentig bibliotheekprofessionals en ruim tweehonderd vrijwilligers, die dagelijks vanuit 27 vestigingen en servicepunten, zes Taalhuizen en ruim honderd scholen voor de inwoners klaar staan.