DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Ken uw Wouw – december 2019

De foto van de maand november bracht als vanzelf een nostalgisch gevoel naar boven. Want hoewel de afgebeelde speeltoestellen duidelijk van relatief recente datum zijn, is de plaats overgoten met een historische saus.

 

De fotograaf bevond zich op het terrein van het voormalige kasteel van Wouw. Het ontstaan moet gezocht worden in het tweede deel van de Middeleeuwen, waarbij aanvankelijk sprake is van een waterburcht, die later werd versterkt tot een vijfhoekige vesting met stenen bastions die onderling waren verbonden door aarden wallen. Een gracht, allerlei bijgebouwen en twee grote poortgebouwen completeerden de versterking. Tijdens de Tachtigjarige oorlog zette het verval in. Halverwege de achttiende eeuw was al veel van de bouwwerken verdwenen. Heemkundekring De Vierschaer is volop actief in het gebied om steeds meer van de geschiedenis boven water te krijgen.

 

De heer Snoep uit de Bremere was een van de vele goede inzenders; hij werd door loting winnaar van de cadeaubon met een waarde van € 15, beschikbaar gesteld door Ondernemers Vereniging Wouw. Hij heeft de bon inmiddels in ontvangst kunnen nemen.

 

Wilt u in de komende maand meedingen naar deze prijs ?  Bezoek dan www.dorpsraadwouw.nl  en lees daar hoe u uw inzending op de juiste plaats krijgt. U kunt dat gedurende de gehele maand december van 2019 doen.