DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Ken uw Wouw – maart 2020

Voor de foto van de maand februari toog de fotograaf naar het Beekdal. Dankzij de regen voerde de Smalle Beek weer eens in een rap tempo het hemelwater naar het noorden af richting Kruisland. In vroeger tijden speelde het water van de Smalle Beek een rol bij de verdediging van het Kasteel van Wouw. In de komende tijd wordt het verdedigingswater teruggebracht rond de kasteellocatie. Hiermee komt de geschiedenis opnieuw tot leven en ontstaat tevens de mogelijkheid om een waterberging in te richten. Het gebied is onderdeel van de ecologische zone die in onderhoud is bij Staatsbosbeheer. Opvallend veel wilgen hebben vaste voet gekregen in het natuurgebiedje. Ten tijde van het maken van de foto waren de IVN-vrijwilligers juist actief geweest om de wilgen te knotten om zodoende het scheuren van de stammen te voorkomen. Natuurgids Adrie Goorden beschreef voor de Stichting tot Behoud van het Halsters Laag en Buitengebied Wouw welke interessante vogels er te spotten zijn.

 

Lenie de Rooij uit Tiendevrij was een van de goede inzenders; zij werd door loting winnaar van de cadeaubon met een waarde van € 15, beschikbaar gesteld door Ondernemers Vereniging Wouw. Mevrouw De Rooij heeft de bon inmiddels in ontvangst kunnen nemen.

Wilt u in de komende maand meedingen naar deze prijs? Ga dan naar www.dorpsraadwouw.nl en lees daar hoe u uw oplossing op de juiste plaats krijgt. U kunt dat gedurende de gehele maand maart van 2020 doen.