DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Door Corona komende maanden geen Alzheimer Cafés in West-Brabant

In verband met het Coronavirus heeft het bestuur van Alzheimer Nederland, afdeling West-Brabant ervoor gekozen alle Alzheimer Cafés binnen deze regio in maart en april niet door te laten gaan. De beslissing is in overeenstemming met een dringend advies van het landelijk bestuur van deze organisatie om geplande activiteiten bij alle Cafés tot nader order uit te stellen. Al eerder was besloten het Alzheimer Café Woensdrecht van afgelopen maandag door het gevaar van verspreiding van het coronavirus niet te laten plaatsvinden.                                                                                                    

Met het genomen besluit wil het bestuur van Alzheimer Nederland, afdeling West-Brabant ook gehoor geven aan de oproep binnen onze provincie om terughoudend te zijn met sociale contacten. Verder wil men voorkomen dat vrijwilligers en bezoekers van de Alzheimer Cafés onnodige risico’s van besmetting oplopen. Op diverse plaatsen in onze regio ontmoeten maandelijks mensen met dementie, hulpverleners en belangstellenden elkaar op informele bijeenkomsten zoals in genoemde Alzheimer Cafés. Zorgen over de gevolgen van besmetting met het Coronavirus noodzaakt het bestuur tot het nemen van deze ingrijpende maatregel voor de komende tijd.

Het besluit betreft de volgende Alzheimer Cafés:  

16 maart 2020 Roosendaal   

23 maart 2020, Bergen op Zoom                                                                                                                                           

6 april   2020, Steenbergen                                                                                                                                                            

6 april   2020, Halderberge (Oudenbosch)                                                                                                                                                       

20 april   2020, Roosendaal                                                                                                                                                      

20 april   2020, Bergen op Zoom

Uiterlijk eind april zal het besluit vallen over het doorgaan van de Alzheimer Cafés in mei en de daarop volgende maanden. Dan ook zal worden bekeken wanneer en op welke wijze de onderwerpen van de uitgestelde bijeenkomsten alsnog aan bod kunnen komen.