DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

column letselschade.com: De bescherming van fietsers en voetgangers bij verkeersongevallen

Floortje is dertien jaar en fietst elke dag naar school. Op een regenachtige maandagochtend let zij even niet goed op en verleent geen voorrang aan een auto die van rechts komt. Ondanks een poging de auto nog op het laatste moment te ontwijken botst Floortje tegen de bumper en valt op het asfalt. De geschrokken automobilist weet snel een ambulance te bellen en in het ziekenhuis aangekomen blijkt dat Floortje een gebroken onderbeen en zware hersenschudding heeft opgelopen.

Wanneer een fietser of voetganger betrokken is bij een ongeval met een gemotoriseerde verkeersdeelnemer wordt de aansprakelijkheid beoordeeld op grond van artikel 185 Wegenverkeerswet. Dit houdt in dat de gemotoriseerde deelnemer aansprakelijk is voor de schade tenzij hij zich zou kunnen beroepen op overmacht. Voor kinderen tot veertien jaar geldt dat de bestuurder van het gemotoriseerde voertuig volledig aansprakelijk is, terwijl dat vanaf veertien jaar doorgaans wordt gewaardeerd op 50%. Voor het bepalen van de aansprakelijkheid van de overige 50% wordt er gekeken naar de mate waarin ieder heeft bijgedragen aan het ontstaan van het ongeval. In het geval van Floortje had de automobilist rekening moeten houden met onverhoedse handelingen van jeugdige onbeschermde verkeersdeelnemers. Hij kan om die reden ook geen beroep doen op overmacht en is dus volledig aansprakelijk voor de gevolgen van het ongeval. Omdat Floortje enkele maanden moet revalideren van haar gebroken onderbeen en hersenschudding zal zij de brugklas opnieuw moeten doen, met als gevolg dat zij een jaar studievertraging oploopt. Hierdoor zal zij uiteindelijk in de toekomst een jaar later toetreden tot de arbeidsmarkt. Haar schade bestaat uit een beschadigde fiets en kleding, vervoerskosten, medische kosten, studievertraging en smartengeld. In overleg met de aansprakelijke verzekeraar is de schade uiteindelijk bepaald op totaal € 35.000,00. Vanwege de minderjarigheid van Floortje is daartoe toestemming gevraagd en verleend door de bevoegde kantonrechter en is het schadebedrag tot de 18-jarige leeftijd van Floortje geplaatst op een geblokkeerde bankrekening.

Letselschade.com

Tel. 0165-820219