DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Vierschaer schrijft over Papegat en geboortes in 1900

Het nieuwste boekje van heemkundekring De Vierschaer is een nummer met speciale aandacht voor het Papegat bij Wouwse Plantage en de geboortes van mensen in december 1900.

 

De leden van de kring hebben het 98 pagina’s tellende tijdschrift inmiddels in hun bezit, maar voor de liefhebbers zijn er losse nummers te koop. Bart Mariën wijdt een artikel aan het Papegat in het buitengebied van Wouwse Plantage. Al in de tijd van de turfwinning was dit een ven dat water aanvoerde voor het vervoer van turf via De Zoom. Bart Mariën schrijft over de eeuwen waarin het druk was met turfsteken en oorlogsvoering, maar inmiddels is de rust weergekeerd.

Henk Hellegers schrijft over brieven uit West-Brabant die in krant in Den Bosch werden afgedrukt. In die brieven wordt over Wouw gesproken en dat levert een beeld op van het dorp en omgeving in de jaren twintig van de vorige eeuw.

In de serie geboortes in 1900 gaat Frank Schijven in op de maand december 1900 met onder meer de familie Ansems, Van Aerssen, Daverveldt, Hectors en Van Oorschot.

In een kort artikel gaat Gerard Haast in op drie illegaal gebouwde huisjes in het jaar 1709 in de Bulk. Op de plaats waar die stonden, staan nu nog steeds woningen. Die zijn inmiddels natuurlijk niet meer illegaal.

Tenslotte wijdt René Hermans een artikel aan bedevaart prentjes die in het bezit zijn van de heemkundekring. Bekende en minder bekende bedevaartsplaatsen komen aan de orde. Het tijdschrift sluit met enkele gedichten verzameld door Piet Meul.

 

Losse nummer kosten vijf euro en zijn te verkrijgen bij René Hermans, Martel 6 in Wouw. (0165 30 18 21).