DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Column advocatenkantoor Wouw: Corona en de bouw (vervolg)

De vorige editie schreef ik over de mogelijkheid voor de aannemer om extra kosten ten gevolge van de uitbraak van Corona bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

Wat nu als bij de uitvoering van het werk door de Corona-uitbraak vertraging ontstaat? Onder normale omstandigheden komt vertraging voor risico van de aannemer. De extra kosten die de aannemer daardoor heeft, kunnen niet op de opdrachtgever worden verhaald. Als er sprake is van een contractuele oplevertermijn welke wordt overschreden, dan heeft de opdrachtgever formeel recht op een korting (boete) voor iedere dag dat de vertraging voortduurt.

Omdat er geen wettelijk verbod is geweest op werken in de bouw geldt dit nog steeds. Het advies om zoveel mogelijk thuis te werken is “maar” een advies, en geen verplichting.

De oplossing voor de aannemer is een beroep op artikel 6:248 lid 2 BW, waarin staat dat een regel of contractuele verplichting niet van toepassing is wanneer dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

Verder kan de aannemer op grond van artikel 6:258 BW, met een beroep op onvoorziene omstandigheden, verzoeken de overeenkomst te wijzigen. Bijvoorbeeld een verlenging van de afgesproken bouwtijd.

Toine Dielissen

Advocatenkantoor Wouw, Plantagebaan 55 Wouw, Tel. 0165-743100