DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Notariële column door notaris Mr Ellen Bongaerts: Negatieve rente

De afgelopen jaren heeft de Europese Centrale Bank de belangrijkste rentetarieven steeds verder verlaagd. Hierdoor is het goedkoper geworden om geld te lenen, zoals bijvoorbeeld bij aankoop van een woning met een lage hypotheekrente.
De keerzijde hiervan is dat de spaarder geen of vrijwel geen rente meer ontvangt over zijn spaargeld. De negatieve rente die een bank moet betalen over haar spaartegoed bij stalling van gelden bij de Europese Centrale Bank, rekenen  Nederlandse banken door aan bedrijven en instellingen.
Een aantal grote banken heeft de afgelopen tijd aangekondigd dat ook particuliere spaarders met negatieve rente te maken kunnen krijgen, maar daarbij aangegeven dat dit (vooralsnog) niet speelt bij spaarbedragen onder een bepaald bedrag per persoon.

Veel mensen zullen denken niet te maken te hebben met de negatieve rente, omdat zij geen 2,5 miljoen euro op de bank hebben staan, maar dat kan toch anders lopen.

Op de derdengeldenrekening van de notaris, ook wel kwaliteitsrekening genoemd, worden alle gelden van of voor partijen bij een notariële akte bewaard. Denk hierbij aan een waarborgsom, de koopsom van een woning of van aandelen en hypotheekgelden. Dit staat dus los van het geld dat van het notariskantoor zelf is. Deze bedragen van cliënten zijn bij elkaar al snel meer dan 2,5 miljoen euro.
Dat het geld eigenlijk toebehoort aan verschillende cliënten, maakt de bank niet uit.
Bovendien zijn er banken die een drempel hanteren van 1 miljoen euro of zelfs geen enkele drempel meer. Dan moet meteen over de eerste euro rente worden betaald. Een unieke situatie.

Wat zijn de gevolgen nu de banken negatieve rente gaan rekenen over de derdengelden? Die negatieve rente moet de notaris doorberekenen aan de cliënten. Daardoor wordt bijvoorbeeld de waarborgsom die op de derdengelden-rekening is gestort iedere dag net wat minder waard. Bovenstaande geldt natuurlijk ook indien de notaris voor u boedelgelden of depotgelden op de derdengelden-rekening houdt. Indien een koper 10% van de koopsom dient te voldoen, heeft het daarom in sommige gevallen de voorkeur ervoor te kiezen om een bankgarantie door een erkende financiële-instelling te laten stellen voor dat bedrag.

Het is voor notariskantoren lastig vast te stellen wiens deel van de derdengelden ervoor zorgt dat de derdengelden boven de door de bank vastgestelde drempel uitstijgen. Dagelijks gaan er gelden in en uit en fluctueert het saldo.
Daarom werken de meeste kantoren voor het rondom de transactie plaats hebbende geldverkeer (anders dan de waarborgsom of boedelgelden) met een forfaitair bedrag voor de verschuldigdheid van negatieve rente.
Op die manier betalen particulieren dus toch negatieve rente, ook als ze zelf geen 2,5 miljoen euro op hun spaarrekening hebben staan.

Notariskantoor Wouw, Lenaertsstraat 24 Wouw, Tel. 0165-301280