DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Roosenspeld uitgereikt aan René Hermans

Op woensdagmiddag 24 juni j.l. heeft burgemeester Han van Midden de Roosenspeld uitgereikt aan de heer René Hermans. Dat gebeurde op de Kasteelweide te Wouw.

Het college van burgemeester en wethouders besloot René Hermans een Roosenspeld toe te kennen omdat hij een belangrijke bijdrage levert aan de Wouwse en Roosendaalse samenleving, een prestatie, die als zodanig ook door de samenleving wordt erkend. Voor zijn vele activiteiten, maar vooral en in het bijzonder voor zijn inzet voor de Heemkundekring ‘De Vierschaer’, de Avondwandelvierdaagse en het kasteel van Wouw wil het gemeentebestuur haar waardering uitspreken. In 1982 richtte René Hermans -bij gelegenheid van het 750 jarig bestaan van Wouw- de Heemkundekring ‘De Vierschaer’ op, waarvoor hij tot op de dag van vandaag nog zeer actief is.

 

Zijn activiteiten voor de Heemkundekring zijn: redactie van het tijdschrift van de Vierschaer, het verzorgen van diverse lezingen, beheer van het fotoarchief van de Vierschaer, het schrijven van de kwartaal-nieuwsbrief van de Vierschaer, samenstelling van en deelname aan de regionale heemkwis, vraagbaak voor diverse verenigingen, organisaties en personen omtrent heemkundige zaken en de geschiedenis van de voormalige gemeente Wouw en adviseur bij de viering van het 775-jarig bestaan in Wouw.

Ten aanzien van het Kasteel van Wouw heeft hij samen met zijn collega bestuursleden en vele vrijwilligers  veel archeologisch onderzoek verricht naar dit kasteel. Mede door zijn inspanningen zijn de contouren van het kasteel van Wouw zichtbaar gemaakt en kwam er ook een boek over het Kasteel van Wouw. René is secretaris van de Stichting Het Kasteel van Wouw en mede auteur van het boek.

Voor de Avondwandelvierdaagse is hij al 50 jaar secretaris.

Andere activiteiten

Daarnaast heeft René zich de afgelopen jaren op allerlei manieren belangeloos ingezet. Zoals:

-               Zo’n 50 boeken geschreven over (de voormalige gemeente) Wouw en (de gemeente Roosendaal)

-               Lid van het Programma Beleidsbepalend Orgaan van Radio Stad-FM

-               Lid van de Centrale Cliëntenraad SDW

-               Lid redactie archief Roosendaal

-               Lid van de Klankbordgroep Katholieke Canon van de vakbond FNV

-               Adviseur bij de viering van 75 jaar bevrijding gemeente Roosendaal

-               Bestuurslid en redactielid van Brabants Heem

-               Correspondent bij BN De Stem sinds 1967

In 1996 kreeg René voor zijn maatschappelijke verdiensten al een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. Nu is daar vanuit de gemeente Roosendaal de Roosenspeld bijgekomen.

Roosenspeld

De Roosenspeld is een eerbewijs voor goede ambassadeurs van de gemeente Roosendaal.

De Roosenspeld is hét tastbare bewijs van goed burgerschap; voor de dames een broche en voor heren een knoopsgatversiering voor het revers van een colbert.