DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Column Letselschade.com: Een overlijden is al triest genoeg…

 

Het was een regenachtige vrijdagavond toen een politieauto voor kwam rijden bij de familie De Vries. Meteen wist mevrouw De Vries dat er iets mis was, maar de mededeling kwam daardoor niet minder hard aan. Haar nog maar 38 jaar oude echtgenoot was frontaal in botsing gekomen met een tegemoetkomende auto. De bestuurder van de tegemoetkomende auto was tijdens een inhaalmanoeuvre volledig op de weghelft van de heer De Vries terecht gekomen. De heer De Vries bleek ter plekke overleden. Nadat de begrafenis achter de rug was, kwam naast al het verdriet plotseling ook het besef dat dit ingrijpende financiële gevolgen had voor het gezin. Mevrouw De Vries bleef achter met 2 jonge kinderen van 8 en 10 jaar. 

Het vorderen van een schadevergoeding na een overlijden is geregeld in artikel 6:108 BW. Dat betekent dat nabestaanden enerzijds de kosten in verband met de begrafenis (ook met betrekking tot grafsteen en -rechten) kunnen verhalen maar anderzijds ook aanverwante kosten zoals bijvoorbeeld notariskosten. Daarnaast is mevrouw De Vries voor haar klussen in en rondom de woning (iets wat altijd door haar man werd gedaan) nu aangewezen op derden en ook die kosten kunnen worden gevorderd tot het moment dat haar overleden echtgenoot de leeftijd van circa 70 jaar zou hebben bereikt. Belangrijkste schade wordt echter geleden door het feit dat het inkomen van de heer De Vries geheel is weg gevallen. Van belang is dat zowel mevrouw De Vries als haar kinderen een vordering hebben, waarbij voor de kinderen geldt dat deze meestal wordt berekend tot het moment dat zij 21 jaar zijn. Daarbij dient ter bepaling van de schade een onderscheid te worden gemaakt in de vaste en variabele lasten binnen het gezin. De vaste lasten zijn in absolute zin na het overlijden doorgaans wat minder (bijvoorbeeld doordat een belangrijk gedeelte van de hypotheek is vrij gekomen), maar procentueel vaak wat hoger doordat met veel minder inkomen nog steeds behoorlijke vaste lasten moeten worden betaald. De berekening van dit verlies van levensonderhoud is een vrij complexe aangelegenheid. De vergoeding van die schade biedt de nabestaanden echter wel de mogelijkheid om in financieel opzicht onafhankelijk te blijven. In de zaak van mevrouw De Vries werden substantiële bedragen uitgekeerd, zowel voor haar als voor haar kinderen. Het gemis van haar echtgenoot en hun vader bleef daarmee natuurlijk wel in stand, maar de getroffen regeling kon wel de financiële zorg rondom het overlijden weg nemen. 

Letselschade.com

Tel. 0165-820219