DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Let dit najaar extra op uw snelheid in Roosendaal

Om de te hoge snelheid van het verkeer terug te dringen gaan de politie en de gemeente Roosendaal samen aan de slag om het aantal snelheidsovertredingen terug te dringen. Daarbij richt de politie zich met name op de snelheidsovertreders.

 

De gemeente Roosendaal bekijkt, aan de hand van de politiecijfers, op welke plaats de wegen eventueel  aangepast kunnen worden met snelheidsremmende maatregelen.

 

Klachten van inwoners van Roosendaal en de omliggende dorpen zijn reden voor de actie die op 1 oktober van start is gegaan en minstens twee maanden duurt. Er zijn extra snelheidscontroles naast de al bestaande reguliere controles. De gemeente Roosendaal en de politie hebben de klachten geïnventariseerd, waardoor een goed beeld is ontstaan van alle plekken waar deze extra controles nodig zijn. Daarbij denken ze in ieder geval aan de Spoorstraat, de Stationsstraat en de Brugstraat in Roosendaal, maar ook aan diverse andere plekken binnen Roosendaal, Heerle, Moerstraten, Nispen, Wouw en Wouwse Plantage. Het gaat vooral om locaties binnen de bebouwde kom, waar de gevaarzetting van te snel rijden het grootst is.

Politie teamchef Lisette van Os legt uit dat het om snelle kortstondige verkeerscontroles gaat: ,,We doen dat tijdens onze reguliere politiediensten. Zie het als korte prikacties, waarbij we ook steeds wisselen van locatie. Dat is onderdeel van onze strategie. Uiteraard kijken we ook naar andere overtredingen dan alleen snelheidsovertredingen”.

Burgemeester Han van Midden reageert: ,,De meeste automobilisten gedragen zich netjes. Het gaat erom dat we de pakkans vergroten van een kleine groep die zich niet aan de regels houdt en waarvan onze inwoners veel last hebben. Deze kleine groep brengt daarnaast ook onnodig de verkeersveiligheid in gevaar. Met deze aankondiging hopen we dat automobilisten al vanaf vandaag het gaspedaal minder diep intrappen.”

Verkeersremmende maatregelen

 

Wethouder Cees Lok zegt dat de gemeente graag iets wil leren van de controles: ,,We proberen natuurlijk verkeersremmende maatregelen te nemen op de hotspots. Maar je kunt niet simpelweg overal drempels plaatsen of bloembakken neerzetten. Nog niet zo lang geleden hebben we op de Stationsstraat extra witte lijnen aangebracht, waardoor de weg optisch smaller lijkt. Ik ben benieuwd of dat van invloed is op de snelheid van automobilisten.”

Uit onderzoeken door de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) blijkt dat als bestuurders vijf keer per jaar te hard rijden (en een boete krijgen), de kans tien keer zo groot is dat zij een ernstig verkeersongeval veroorzaken. Of ze die boetes nu kregen, omdat ze veel te hard of een klein beetje te hard hebben gereden, maakt niet uit. Voor mensen die er interesse in hebben zijn de  boetebedragen voor snelheidsovertredingen terug te vinden op https://snelheidsovertredingen.om.nl.