DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Ken uw Wouw – november

De fotograaf keek in de maand oktober in de voortuin van grafisch ontwerper Karel Schrooyen aan de Waterstraat en vond daar een kunstwerk dat niet een-twee-drie te duiden is. Karel was zo vriendelijk om een verklarende toelichting te geven.

Het werk is een eerbetoon aan koning Lodewijk Napoleon Bonaparte, een jongere broer van keizer Napoleon I. Deze laatste stelde zijn broer aan als koning van Holland (1806-1810). Vermakelijk is dat Lodewijk probeerde in de gunst van het Nederlandse volk te komen, onder andere door de Nederlandse taal te gebruiken. In plaats van zich voor te stellen met de titel ‘Koning van Holland’’ sprak hij over zichzelf als ‘Konijn van Olland’. ‘Merci Louis’, een konijn dat op zoek is naar evenwicht, is samengesteld uit allerhande werktuigen, die eigenschappen van de koning symboliseren. De Franse lelie en de sporen in het werkstuk staan voor de daadkracht waarmee hij sturing probeerde te geven aan Brabant. De kruisvorm staat voor het loskomen van het protestantse juk en verbeeldt de balans die hij zocht tussen de bedoelingen van zijn broer, de keizer, en de belangen van het Nederlandse volk. Attributen als schoenleest, aambeeld en bankschroef staan voor de industrialisatie die destijds op gang kwam. Een rijk beeld.

 

Mariëtte Nieuwlaat uit de Bergsestraat stuurde een juiste oplossing in en werd na loting winnaar van de cadeaubon met een waarde van € 15, beschikbaar gesteld door Ondernemers Vereniging Wouw. Mevrouw Nieuwlaat heeft de bon inmiddels in ontvangst kunnen nemen. Wilt u in de komende maand meedingen naar deze prijs? Bezoek dan www.dorpsraadwouw.nl  en lees daar hoe u uw inzending op de juiste plaats krijgt. U kunt dat gedurende de gehele maand november van 2020 doen.