DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

De gracht rond het Kasteel van Wouw komt terug

Waterschap Brabantse Delta en de gemeente Roosendaal werken samen aan het project ‘Kasteel van Wouw’. De slotgracht rond het kasteel wordt na vierhonderd jaar weer in ere hersteld. Deze slotgracht gaat daarbij dienst doen als waterberging en waterconservering.

Met groenontwikkeling wordt de slotgracht verbonden aan een Ecologische Verbindings Zone naar de verderop gelegen waterpoeltjes. Hans Peter Verroen, lid van het dagelijks bestuur bij waterschap Brabantse Delta en wethouder Toine Theunis van de gemeente Roosendaal tekenden op 3 december een financieringsovereenkomst. Naar verwachting gaan de werkzaamheden nog voor de zomer van volgend jaar van start. De oorspronkelijke historische contouren van de slotgracht worden hersteld en de slotgracht wordt ongeveer twintig meter breed en ruim een halve meter diep. Op die manier kan zo’n 10.000 kub water te opvangen worden. Dat is tien miljoen liter water. De slotgracht gaat voornamelijk dienst doen om in tijden van droogte het water vast te houden en in tijden van wateroverlast water te bergen. Om de waterstanden goed te kunnen regelen legt waterschap Brabantse Delta aan de zuidkant bij het kasteel ook een automatisch bedienbare stuw aan in de Smalle Beek. Verder wordt langs de slotgracht een Ecologische verbindingszone (EVZ) gecreëerd, de poel die aan de zuidkant met 2 nieuw aan te leggen poeltjes aan de noordkant verbindt. Ook de gracht en Kasteelweide worden op natuurlijke wijze ingericht. Dit komt ten goede aan de biodiversiteit voor onder andere amfibieën en waterdieren. ,,Het mooie van dit project is dat er een nieuw stukje ecologische verbindingszone ontstaat en we gelijktijdig een waterberging realiseren”, zei Hans Peter Verroen van waterschap Brabantse Delta tijdens de ondertekening.

Archeologische waarde

Vanwege de archeologische waarde is Stichting ‘Kasteel van Wouw’ nauw betrokken bij dit project. De mensen van deze stichting deden vanaf 2006 onderzoek en de laatste 4 jaar waren 24 vrijwilligers elke zaterdag in touw om in beeld te brengen welke fundamenten nog in de grond zitten. Behalve de gracht, worden ook de verdedigingswallen en de resten van funderingen van de hoektorens en poorten hersteld of zichtbaar gemaakt. ,,Ere wie ere toekomt”, merkte wethouder Toine Theunis in een reactie op. ,,De Stichting ‘Kasteel van Wouw’ zet zich al jaren in om dit unieke stukje historie Wouw weer op de kaart te zetten. Met de komst van de slotgracht krijgen deze jarenlange initiatieven een enorme impuls.” Er komen twee verbindingen over de gracht, zodat het gebied waar het kasteel ooit stond bereikbaar blijft voor wandelaars. In goed overleg met de stichting wordt er een routing gemaakt met informatieborden. Als alles gerealiseerd is, blijft het geheel toegankelijk voor bewoners van Wouw en andere recreanten, waardoor er een fraaie combinatie ontstaat van cultuur, watermanagement, landschap, natuur en recreatie. Het project wordt naar verwachting gerealiseerd  medio 2021. De stichting is nog op zoek naar middelen om delen van de oude burcht, de hoektorens en de poort wat op te metselen, zodat die zichtbaar worden in het veld.