DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Petitie ‘Geen zonnepanelen in het Oudland in Steenbergen’ nu online

STEENBERGEN – Vanaf vandaag is de petitie ‘Geen zonnepanelen in het Oudland in Steenbergen’ online. Het is één van de middelen die wordt ingezet in de strijd tegen de dreiging van twee grote zonneparken in het Oudlands Laag, gelegen tussen de kernen Steenbergen en Welberg. De werkgroep ‘Bescherm het Oudland’ wil de gemeenteraad van Steenbergen ervan overtuigen dat het waardevolle landschap niet de juiste plaats is voor zonne-industrie. Zij roept daarom iedereen die het natuurgebied een warm hart toedraagt op om de petitie te tekenen via petities.nl ‘Geen zonnepanelen in het Oudland in Steenbergen’ of via de site beschermhetoudland.nl.

Het Oudland, gelegen op de uitlopers van de Brabantse Wal, is het oudste grondgebied van de gemeente Steenbergen. Een gebied met een rijke cultuurhistorie. Zo werd er vanaf de 13e eeuw turf gestoken ten behoeve van de zoutwinning. In de Middeleeuwen was het een gebied waar de welgestelden jaagden en landgoederen bouwden zoals Padmos en Ekelenberg. Het gebied kenmerkt zich door een rijke natuur vol afwisseling. Het Krabbenbos, het Slingerbos en het Oudlands Laag liggen in de eeuwenoude polder die wordt doorkruist door talloze wandel- en fietsroutes. Het gebied maakt deel uit van het Natuur Netwerk Brabant (voorheen Ecologische Hoofdstructuur - EHS)

Projectontwikkelaars willen in het Oudland twee enorme zonneparken realiseren die samen 61 hectaren groot zijn. Dat zijn bijna 100 voetbalvelden vol zonnepanelen! Er omheen komen hoge hekken. Bewoners en liefhebbers van het gebied hebben zich verenigd in de werkgroep ‘Bescherm het Oudland’. Zij hopen met argumenten en de steun van velen de gemeenteraad van Steenbergen ervan te overtuigen het bos- en weidegebied te bescher-men en niet op te offeren aan de zonne-industrie.

Verkeerde informatie

De gemeente Steenbergen kan de vestiging van deze zon-neparken tegenhouden door sim-pelweg geen vergunning te verle-nen. Helaas heeft de gemeente eerder dit jaar in de Visie Energie en Ruimte op laten nemen dat het Oudland geschikt zou kunnen zijn voor de aanleg van grote zonne-parken. Het voornaamste argu-ment daarvoor is dat de agrarische kwaliteit van de zandgrond ter plekke minder is dan die van zee-kleigrond. Deze bewering is echter al decennia achterhaald en de raad heeft dus een besluit geno-men op verkeerde informatie.

200.000 Zonnepanelen

Volgens de werkgroep zijn er nog talloze redenen waar-om het Oudland beschermd moet worden. Redenen die de gemeente Steenbergen overigens lijkt te delen, gezien de vele beleidsstukken en visies waarin zij het Oudland als ‘waardevol natuurgebied met grote recreatieve kan-sen’ beschrijft. Wanneer er meer dan tweehonderddui-zend zonnepanelen verrijzen, zal er voor natuur en recre-atie weinig ruimte overblijven, zo meent de werkgroep.

Betere plaatsen denkbaar

Het verdwijnen van het historische landschap zou eeuwig zonde zijn, aldus ‘Bescherm het Oudland’: “Natuurlijk is duurzame energie belangrijk. Maar er zijn echt betere plaatsen denkbaar dan het prachtige landschap van het Oudland.” Volgens de werkgroep verdient met name de plaatsing van zonnepanelen op daken van bedrijven, agrarische gebouwen en woningen meer aandacht dan nu het geval is.

Zon op dak

Op dit moment zijn er binnen de grenzen van de gemeen-te al diverse grote zonneparken in ontwikkeling die wél op draagvlak kunnen rekenen. Hiermee zou al grotendeels voldaan worden aan de opgave tot 2030. Steenbergen mag het dus best even wat rustiger aan doen en haar tijd nemen om goed na te denken over de locaties die zij gaat inzetten voor de zonne-industrie. Voor wat betreft het Oudland hoopt de werkgroep dat de gemeente Steenbergen besluit om het gebied vanwege de recrea-tieve, historische en natuurwaar-den te beschermen en niet op te offeren.

Informatie

Wie meer informatie wil, kan hiervoor terecht op de web-site beschermhetoudland.nl. Hier vindt men alle achter-liggende informatie en tevens een link naar de petitie ‘Geen zonnepanelen in het Oudland in Steenbergen’. Via deze website en via de Facebookpagina beschermhetoudland zullen de laatste ontwikkelingen gedeeld worden. Ook staat het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ter beschikking.